všeobecné_Spolek_ šťastných_ dětí

Nadační fond Veolia Energie Humain ČR byl založený v roce 2005 za účelem pomoci současným i bývalým zaměstnancům v tíživých životních situacích.

Obecný účel Nadačního fondu Veolia Energie Humain ČR je konkrétně naplňován:
• poskytováním výpomoci zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům v tíživých osobních situacích;
• poskytováním výpomoci při péči o tělesně nebo mentálně postižené dítě;
• poskytováním výpomoci při narození dítěte;
• poskytování příspěvku na aktivity dítěte zaměstnance.

Statut NF Veolia Energie Humain ČR 2023.pdf

Výroční zprávy
Výroční zpráva NF Veolia Energie Humain ČR 2022.pdf
GDPR - souhlas se zpracováním osobních údajů

NF_Humain_Zásady_zpracování_OÚ.docx

NF_Humain_Souhlas_se_zpracováním_OÚ.docx

Formuláře žádosti o příspěvek

Příloha1_Statut_NF_Humain_2023_Žádost_sociální_výpomoc.docx

Příloha2_Statut_NF_Humain_2023_Žádost_postižené_dítě.docx

Příloha4_Statut_NF_Humain_2023_Žádost_narozeni_ditete.docx

Příloha5_Statut_NF_Humain_2023_Žádost_příspěvek_na_aktivity_ditěte.docx

Formuláře na uplatnění práv

NFVH Uplatnění práva na omezení zpracování.docx

NFVH Uplatnění práva na opravu.docx

NFVH Uplatnění práva na přenositelnost.docx

NFVH Uplatnění práva na přístup.docx

NFVH Uplatnění práva vznést námitku.docx

NFVH_Uplatnění práva na výmaz.docx

Darovací smlouvy

Vzor Darovací smlouva NFVEH.docx