Poskytujeme služby průmyslovým zákazníkům ze všech oborů – od farmaceutického průmyslu přes mikroelektroniku, papírenství až po automobilový či potravinářsko-zemědělský průmysl. Ročně dodáváme více než 700 GWh tepelné energie pro 220 průmyslových zákazníků připojených k našim sítím dálkového tepla.
RSEM

Kromě dodávek utilit potřebných pro provoz a výrobu (teplo, teplá voda, chlad, plyn, elektřina, dusík či stlačený vzduch) nabízíme svým odběratelům širokou škálu služeb v následujících třech oblastech:

VÝROBA A DODÁVKA PRŮMYSLOVÝCH UTILIT

Bezpečné dodávky průmyslových utilit se závazkem zajištění odpovídající úrovně služeb: disponibilita, množství, kvalita a cena
Optimalizace účinnosti dodávek energií
Optimalizace energetického mixu včetně využití obnovitelných zdrojů

SPOLEHLIVÝ PROVOZ ENERGETICKÝCH UTILIT

Závazek kontinuity a plnění výrobních parametrů (tlak, průtok, teplota, množství)
Provozování a údržba (preventivní i nápravná)
Zákaznický dispečink 24 hodin denně
Dozor nad legislativou v energetice
Využití možností dotací EU (zkušenosti z vlastních zařízení)

GARANCE EFEKTIVITY VÝROBY A DISTRIBUCE UTILIT

Závazek dosažení úspor energií: zavedení systému řízení energií, průběžné řízení, kontroly a výkaznictví
Závazek snižování emisí CO2: uhlíkové bilance, rozvoj alternativních zdrojů energií, využití energií
Posílení postavení na trhu, podpora využívání metod pro kompenzaci uhlíkové stopy
kontakt
obchod@veoliaenergie.com