Společenská odpovědnost firmy (CSR) je součástí strategie celé skupiny Veolia a patří k základním pilířům společnosti. Veolia Energie ČR dlouhodobě rozvíjí aktivity, které přispívají k udržitelnému rozvoji společnosti na místní, národní i globální úrovni.
Společnost Veolia Energie ČR se významně angažuje v sociální, environmentální a vzdělávací oblasti mimo jiné i prostřednictvím svých firemních nadačních fondů:

Nadačního fondu Veolia

HLAVNÍ PROGRAMY NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STARTÉR, VĚŘ SI A PODNIKEJ!
Program STARTér – Věř si a podnikej! pomáhá drobným a malým podnikatelům v Moravskoslezském a Olomouckém kraji s uskutečněním nových podnikatelských nápadů již neuvěřitelným dvacátým druhým rokem. Podporovány jsou především tradiční i netradiční řemesla a výroba či projekty přinášející společenskou prospěšnost obyvatelům.

MINIGRANTY® VEOLIA
V rámci programu MiNiGRANTY® VEOLIA finančně podporujeme volnočasové dobrovolnictví našich zaměstnanců.
Řada podpořených projektů je zaměřena na pomoc handicapovaným, podporu náhradní rodinné péče, zlepšení podmínek dobrovolných hasičů a záchranářů, volnočasové aktivity dětí a mládeže nebo péči o seniory.

STÁLE S ÚSMĚVEM – AKTIVNĚ PO CELÝ ŽIVOT
Program Stále s úsměvem – Aktivně po celý život podporuje pozitivní aktivní stárnutí, mezigenerační soužití v komunitě, vytváření podmínek pro život seniorů v jejich domácím prostředí a nové přístupy k tématu stárnutí.

VRAŤME VODU PŘÍRODĚ
Nejnovější nadační program funguje od roku 2018. Jeho cílem je pomoci zachraňovat cenné přírodní lokality u nás se zaměřením na mokřady jako výjimečné ekosystémy důležité pro zadržování vody v krajině a významné i z hlediska biodiverzity. Program realizuje NF Veolia ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. S programem je spojen i provoz veřejné sbírky, kam může kdokoliv přispět libovolnou finanční částkou na záchranu a obnovu mokřadů, a také provoz e-shopu s dárkovými předměty. Minimálně 20 % z ceny každého předmětu je příspěvkem kupujícího do veřejné sbírky k projektu s tím, že NF Veolia všechny příspěvky kupujících zdvojnásobí a daruje Českému svazu ochránců přírody. Tento spolek mokřadní pozemky vykupuje, obnovuje a dlouhodobě o ně pečuje. Všechny předměty prodávané v e-shopu jsou ryze české výroby, řada z nich pochází od drobných výrobců podpořených z programu STARTér, další z našich skláren či od jiných malých řemeslníků.

Nadačního fondu Veolia Energie Humain ČR

Nadační fond Veolia Energie Humain ČR byl založený v roce 2005 za účelem pomoci současným i bývalým zaměstnancům v tíživých životních situacích.

Obecný účel Nadačního fondu Veolia Energie Humain ČR je konkrétně naplňován:
• poskytováním výpomoci zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům v tíživých osobních situacích;
• poskytováním výpomoci při péči o tělesně nebo mentálně postižené dítě;
• poskytováním výpomoci při narození dítěte;
• poskytování příspěvku na aktivity dítěte zaměstnance.

Nadačního fondu Veolia Energie pro životní prostředí ČR

Nadační fond Veolia Energie pro životní prostředí ČR vznikl v roce 2006 s cílem přispět k financování projektů, které mají pozitivní dopad na životní prostředí. Nadační příspěvek lze poskytnout právnickým osobám na projekty realizované na území České republiky, které splňují tato kritéria: kvalita, vhodnost, garance realizace, návratnost, podpora projektu.

Fond podporuje následující projekty:
• projekty zajišťující snížení poškozování životního prostředí z energetické výroby;
• projekty pro využívání obnovitelných zdrojů při výrobě energií;
• projekty zajišťující rekultivaci a sanaci pozemků postižených energetickou výrobou;
• projekty na zajištění dodávek tepla, zejména formou rozšiřování dálkového vytápění z centrálních zdrojů tepla;
• projekty naplňující cíl a obecný účel nadačního fondu;
• dodavatele obnovitelných zdrojů.

Více informací o jednotlivých programech naleznete na www.nfveolia.cz