Veolia Energie ČR patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v České republice. Je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v zemi a zároveň největším nezávislým producentem elektrické energie v kogeneraci. Kromě toho také poskytuje širokou škálu energetických služeb a podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu.

Paneláky


Hlavní skupiny zákazníků

> DOMÁCNOSTI
> OBCE A MĚSTA
> PRŮMYSLOVÉ PODNIKY
> ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
> ŠKOLY
> VEŘEJNÉ INSTITUCE
> OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ CENTRA

Snažíme se neustále zlepšovat služby pro zákazníky a řídíme se Etickým kodexem skupiny Veolia.

Pro vás, naše klienty, jsme připravili tyto stránky, kde naleznete užitečné a praktické informace týkající se naší činnosti.

Zákaznický portál

Zákaznický portál slouží zákazníkům skupiny Veolia Energie v České republice. > klienti mohou sledovat své spotřeby a stahovat faktury > přes portál lze zaslat dotaz či požadavek a sledovat jeho řešení, včetně požadavků,které byly zadány telefonicky na Zákaznickou linku nebo emailem na in…

Více informací

Zákaznická linka

Našim zákazníkům v celé České republice je k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce bezplatná zákaznická linka 800 800 860, kde jim školení operátoři call centra pomohou vyřešit v co nejkratší době technické problémy, fakturační dotazy nebo jiné požadavky. Pomáháme řešit Vaše požadavky: …

Více informací

Formuláře ke stažení

Podklady pro přípravu Smlouvy o dodávce tepla Podklady pro přípravu Smlouvy o dodávce tepla Žádost o změnu ve smlouvě Žádost o změnu ve smlouvě Žádost o změnu platebních podmínek Žádost o změnu platebních podmínek Žádost o zasílání informací o odstávkách mailem Žádost o zasílání i…

Více informací

Slovník pojmů

Soustava zásobování teplemSoustava tvořená zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením, které jsou vzájemně propojeny za účelem dodávky tepelné energie konečným spotřebitelům pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a ostatní technologické procesy, a to na základě licencí na …

Více informací

Otázky a odpovědi

Jaký je vliv zateplení na spotřebu tepla?Při komplexním zateplení (výměna oken, zateplení, seřízení odběrného tepelného zařízení) může spotřeba tepla klesnout až o 30 %Co je to předávací stanice?Předávací stanice je zařízení pro úpravu parametrů teplonosné látky (páry, horké vody) na hodnoty požado…

Více informací

Legislativa a odkazy

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkých podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro příp…

Více informací

Průzkumy spokojenosti

Spokojenost zákazníků je prioritou skupiny Veolia Energie v České republice, proto pravidelně provádíme průzkumy, které mají za cíl zmapovat úroveň spokojenosti našich klientů a získat náměty na zlepšení. Tyto průzkumy probíhají pravidelně jednou za dva roky, poslední průzkum probíhal na konci r…

Více informací

Rozptylová studie

Vliv na životní prostředí v případě odpojení od CZT a vybudování decentrálních zdrojů.Studie je veřejně přístupná v celé její verzi. Název Velikost Havířov - Rozptylová studie CZT 22,1 MB

Více informací

Vyjádření k sítím

Vítejte v online formuláři pro podání žádosti o vyjádření k sítím za společnosti: Veolia Energie ČR, a.s.,Veolia Energie Praha, a.s., Veolia Energie Kolín, a.s., Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.,Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. a OLTERM&TD Olomouc, a.s.  Informace o zpracování osobních …

Více informací