ŘS

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČO: 451 93 410
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
Tel. +420 596 609 111
Fax +420 596 609 300
info@veoliaenergie.cz
ID datové schránky: zepcdvg
www.vecr.cz