Nabízíme dodávku a rozvod energií pro provoz a výrobu:
> TEPLO, CHLAD, ELEKTŘINA, STLAČENÝ VZDUCH, PÁRA, PLYN, VODA

Průmyslovým zákazníkům nabízíme

> vyhodnocení stávajícího způsobu výroby a distribuce energií a utilit u zákazníka z pohledu jejich efektivity, spolehlivosti a nákladovosti,
> zpracování technického a ekonomického řešení vedoucího k optimalizaci stávajícího způsobu zajištění energií a utilit,
> převzetí správy, výroby a rozvodu energií a utilit u zákazníka formou smlouvy o provozování s garancí spolehlivosti, efektivity a ceny dodávek, včetně zajištění údržby, revizí a dalších služeb nutných pro bezproblémovou funkčnost zařízení,
> přehled o spotřebě energií a finanční nákladovosti,
> profesionální technické poradenství a zajištění souladu s legislativou.
Teplo ML