je dceřinou společností Pražské teplárenské a.s. Jako samostatný subjekt zahájila činnost v roce 1993, ale pod různými názvy existuje již více jak 50 let. Od roku 1993 se naše firma postupně profilovala a specializovala.

Základní specializací je :

  • opravy, servis a výstavba předávacích stanic tepla a přípojek tepla
  • opravy a servis energetického zařízení výtopen, tepláren a elektráren
  • provozování předávacích stanic tepla
  • projektová a poradenská činnost v energetice

Všechny naše činnosti podřizujeme potřebám klientů, neustále zvyšujeme kvalitu a efektivitu námi poskytovaných služeb. Proto jsme v rámci rozšíření našich služeb zákazníkům zavedli nepřetržitý servis, který je k dispozici 24 hodin denně.

Kontaktní údaje

TERMONTA PRAHA a.s.
Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 266 752 501
termonta@termonta.cz
http://www.termonta.cz/

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1846.
IČO: 47116234, DIČ: CZ47116234