Skupina Veolia Energie začala svou činnost na českém trhu už na počátku 90. let a dnes své hlavní energetické komodity - teplo a teplou vodu - dodává do 560 tisíců domácností a společně pak s elektřinou a dalšími komoditami jako jsou chlad, plyn, stlačený vzduch a dusík je dodává do více než 300 průmyslových podniků a 1800 zařízením v terciálním sektoru. 
 
 Veolia Energie je současně prvním nezávislým provozovatelem sítě chladu na českém trhu.
ETB_Panorama_web

Hlavní činnosti

 • VÝROBA A DODÁVKY TEPLA, CHLADU, ELEKTŘINY, DUSÍKU A STLAČENÉHO VZDUCHU
 • PROVOZOVÁNÍ SÍTÍ TEPLA A CHLADU
 • DODÁVKY PRŮMYSLOVÝCH UTILIT
 • POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB PRO BUDOVY

Hlavní skupiny zákazníků

 • DOMÁCNOSTI
 • OBCE A MĚSTA
 • PRŮMYSL
 • TERCIÁRNÍ SFÉRA

Veolia. Energie budoucnosti.

Při výrobě tepla i chladu používáme nejmodernější techniku a technologie.

Klíčové údaje skupiny Veolia Energie v ČR za rok 2021

 • Obrat: 19,6 mld. Kč
 • Prodej tepla: 24 561 TJ
 • Prodej chladu: 79 572 GJ
 • Prodej elektřiny: 3 735 GWh
 • Počet zaměstnanců: 2 499

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021

VZ_VECR_CZ_2021_FINAL.pdf

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva Veolia Energie ČR 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva Veolia Energie ČR 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva Veolia Energie ČR 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva Veolia Energie ČR 2015

Pololetní zpráva k 30. 6. 2015

Pololetní zpráva k 30. 6. 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva Veolia Energie ČR 2014

Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2014

Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva Dalkia Česká republika 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2013 - Rozvaha, výkaz zisku a ztrát

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva Dalkia Česká republika 2012

Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2012

Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2012

Konsolidovaná pololetní zpráva k 30. 6. 2012 - Rozvaha, výkaz zisku a ztrát