Nabízíme služby s vysokou přidanou hodnotou státním i soukromým zdravotnickým, vzdělávacím, kulturním i volnočasovým zařízením. Aktuálně v této sféře čítáme více než 590 klientů.
nemocnice

Zdravotnictví

Veolia nabízí služby s vysokou přidanou hodnotou státním i soukromým zdravotnickým zařízením (nemocnicím, klinikám, domovům pro seniory, atd.). Tím z nich snímá břemeno činností, které přímo nesouvisí s péčí o pacienta, a přebírá starost o komfort a bezpečnost pacientů i zdravotnického personálu včetně údržby objektů.

K poskytovaným službám patří vedle správy energií i kontrola zdravotních rizik (např. prevence bakterie legionelly) nebo komplexní správa budov.

Cíle Veolie:

  • zabezpečit dodávky energií,
  • zajišťovat správu zdravotnických budov,
  • zajišťovat hygienickou bezpečnost zařízení.


Spolehlivost dodávek energií

Veolia garantuje optimální řízení energetické spotřeby a spolehlivé dodávky všech energií (teplo, elektřina, chlad, pára, vakuum atd.) pro lékařské i logistické účely s cílem zajistit příjemné a bezpečné prostředí pro pacienty, návštěvníky zdravotnických zařízení i personál.


Prevence zdravotních rizik

Kompletní služby pro boj proti infekcím, zlepšení kvality vzduchu v rizikových prostorech, dozor nad kvalitou vody, prevence proti rizikům spojeným s výskytem legionelly a související poradenství, to vše je každodenním úkolem společnosti Veolia. Jejím posláním je zaručit ve zdravotnických zařízeních maximální bezpečí pro pacienty.

Řešení šitá na míru

Vzhledem k rychle se měnící infrastruktuře, požadavkům i podmínkám ve zdravotnických zařízeních je klíčovým úkolem společnosti Veolia nabízet flexibilní služby založené na důkladné znalosti potřeb ve zdravotnictví. To se promítá do optimalizace provozních nákladů, sledování dodržování standardů předepisovaných zdravotnickým zařízením a jejich modernizace.

Školství

Veolia se zákazníky z oblasti školství uzavírá trvalé partnerské vztahy, které přinášejí výhody pro všechny zúčastněné strany, přičemž klade velký důraz na kreativitu svých řešení a záruku kvality.

Od dodávek jednotlivých komodit přes modernizaci zařízení ve školních budovách až po energetické služby a bezporuchový provoz objektů, Veolia vždy usiluje o optimální fungování technického vybavení budov s cílem snížit spotřebu energií a tím i provozní náklady a také s ohledem na životní prostředí.