FVE

Proč si pořídit fotovoltaickou elektrárnu?
 • Výroba zelené energie ze slunce
 • Rostoucí ceny elektrické energie ze sítě
 • Chceme využívat obnovitelné zdroje
 • Eliminace poplatků
A proč bateriové úložiště?
 • Snížení rezervované kapacity
 • Vybudování záložního zdroje elektrické energie
 • Zabránění přetoků do sítě
 • Využití plného potenciálu FVE
Proč s námi?

Jsme silná nadnárodní společnost, která z trhu nezmizí za pár let. Umíme fotovoltaické elektrárny začleňovat do komplexních projektů. Dodáváme nejen kvalitní fotovoltaické elektrárny s bateriovými uložišti, ale poskytujeme komplexní službu.

FVE proces

 
Co vše je součástí nabídky?
 • Technicko-ekonomická studie
 • Vypracování návrhu rozložení panelů
 • Podání žádosti o připojení výrobny k distribuční soustavě
 • Vypracování statického posouzení
 • Vypracování projektové dokumentace
 • Vyřízení žádosti o dotační podporu
 • Inženýrská činnost k získání stavebního povolení
 • Organizace veřejného výběrového řízení
 • Administrace dotace
 • Instalace fotovoltaické elektrárny a zprovoznění
 • Podotační servis
 • Provozování fotovoltaické elektrárny
 • Záruční a pozáruční servis
 • Energetický management