Naši zákazníci mají nejrůznější potřeby a očekávání, které se mohou měnit. Veolia jim proto poskytuje individuální poradenství a své služby přizpůsobuje jejich požadavkům. Odborníci společnosti nabízejí řešení šitá klientům na míru bez ohledu na to, zda se jedná o bytové komplexy, zdravotnická zařízení, nákupní nebo kongresová centra, hotely, vzdělávací zařízení či průmyslové podniky. Průběžně sledujeme aktuální vývoj energetické legislativy a zákazníkům doporučujeme opatření nezbytná pro dodržení platných norem.

Zákazníkům, kteří nevyužívají dodávek dálkového tepla od naší společnosti, nabízíme

> převzetí energetických zařízení a tepelných hospodářství do naší správy
(např. formou pronájmu zařízení, včetně zajištění jejich provozu, údržby a oprav)
> garance spolehlivosti a kvalita dodávek i vývoj cen a technických parametrů po celou dobu trvání smluvního vztahu
> v případě závazku provedení optimalizace provozu záruka i úspory energie, a tím finančních prostředků zákazníka

Součástí našich služeb může být také

> sestavení komplexní studie spotřeby energií
> diagnóza stávajících energetických zařízení
> doporučení ke zdokonalení energetického vybavení a optimalizaci spotřeby
zaměstnanec teplo
Posláním Veolie je optimalizace technické, ekonomické a environmentální výkonnosti zařízení, jejichž správou nás naši klienti - města, průmyslové podniky, zdravotnická zařízení, obchodní a administrativní centra apod. - pověřili. V rámci multitechnických smluv dokážeme snížit náklady zákazníků za energii a dlouhodobě garantujeme vývoj cen dodávaných energií a služeb.