DIAMO, Veolia a VŠB-TUO budou společně testovat využití tepla z prohořívající haldy v Ostravě

DIAMO, Veolia a VŠB-TUO budou společně testovat využití tepla z prohořívající haldy v Ostravě

Termicky aktivní odvaly po těžbě uhlí patří mezi dlouholeté ekologické zátěže Ostravska. Nabízí se otázka, zda by mohly sloužit jako zdroj tepelné energie. Za jakých podmínek by to bylo možné, budou zkoumat společně odborníci ze státního podniku DIAMO, společnosti Veolia Energie a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Cílem spolupráce, stvrzené memorandem, je ověřit možnost využití tepla z prohořívajících odvalů jako alternativu pro vytápění a přípravu teplé vody pro budovy v blízkém okolí odvalů, a to formou pilotního projektu.

Více informací
Průzkum: 97 procent respondentů je spokojeno se službami Veolia Energie

Průzkum: 97 procent respondentů je spokojeno se službami Veolia Energie

Nadprůměrný výsledek potvrdil průzkum nezávislé výzkumné agentury IBRS (International Business and Research Services).

„I v dnešní náročné době zákazníci společnosti Veolia Energie oceňují vysokou úroveň služeb, plynulost dodávek tepla a teplé vody i kvalitu vyřízení svých požadavků. Velkou spokojenost jsme zaznamenali u odběratelů z terciární sféry, průmyslových podniků i bytových družstev,“ uvádí Miloš Rybáček, jednatel výzkumné agentury IBRS. Výzkumu se zúčastnilo celkem 1200 respondentů po celé ČR. Šetření probíhalo v září a říjnu letošního roku formou telefonických rozhovorů s náhodně vybranými zákazníky z regionů, ve kterých Veolia Energie působí.

Více informací
Veolia pokračuje v rozsáhlé modernizaci teplárny Karviná

Veolia pokračuje v rozsáhlé modernizaci teplárny Karviná

Společnost Veolia Energie postoupila v procesu modernizace karvinské teplárny. Získala souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí v procesu EIA pro multipalivový kotel a rozbíhá další legislativní i technické kroky přípravy stavby. Nový kotel bude umět spalovat biomasu a tuhá alternativní paliva vyrobená z komunálních dále nerecyklovatelných odpadů. Sníží emise, ale také posílí regionální význam teplárny.

Více informací
Veolia: Street sporty vracejí děti ke sportu

Veolia: Street sporty vracejí děti ke sportu

Popularita fotbalu v České republice je obrovská, v poslední době si ale mladou generaci získává také
jeho pouliční forma známá jako streetfootball. Jasným důkazem je velký zájem o první ročník turnaje
Energy Street Football, který pro skupinu Veolia uspořádala League5 Kids Academy pod záštitou MČ
Praha 7 a Magistrátu hlavního města Praha.

Více informací
Výsledky školní soutěže Energie města Olomouce

Výsledky školní soutěže Energie města Olomouce

S příchodem nového školního roku proběhla v Olomouci soutěž na téma dálkového tepla. Pro základní školy ji uspořádaly společnosti Veolia Energie ČR a OLTERM & TD Olomouc pod záštitou primátora města Olomouce. Vítězné třídy získají výlet a další věcné ceny.

Více informací
Další olomoucká základní škola má vlastní výrobu elektřiny a moderní vychytávky

Další olomoucká základní škola má vlastní výrobu elektřiny a moderní vychytávky

Unikátní osvětlení, fotovoltaická elektrárna a rekuperační jednotka. Takový je další výsledek spolupráce města a skupiny Veolia. Moderní vychytávky má tentokrát k dispozici Základní škola Stupkova v Olomouci. Po mateřské škole Barevný svět, jde tak o další školské zařízení, které spoří energie a přináší lepší prostředí pro děti i učitele. Předání moderního řešení do užívání proběhlo symbolicky první den nového školního roku.

Více informací
Olomouc a Veolia dokončují proces změny nastavení teplárenství ve městě

Olomouc a Veolia dokončují proces změny nastavení teplárenství ve městě

Město Olomouc a skupina Veolia splnily další plánované kroky spolupráce na rozvoji teplárenství v krajském městě. Primátor a představitelé firmy podepsali příslušné dohody a valná hromada společného podniku OLTERM & TD Olomouc rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Vložením městské infrastruktury do společnosti OLTERM & TD Olomouc a navýšením jejího základního kapitálu se zvýší podíl města z 34% na 49%. Cílem spolupráce je zajištění dlouhodobě spolehlivých dodávek tepla, ale také ekologizace teplárenské infrastruktury.

Více informací
Rekonstruovaná školka má vlastní výrobu elektřiny a moderní osvětlení od Veolie

Rekonstruovaná školka má vlastní výrobu elektřiny a moderní osvětlení od Veolie

Dokončenou rekonstrukci a rozšíření kapacity mateřské školy Barevný svět v Olomouci doplnila skupina Veolia o biodynamické osvětlení a malou fotovoltaickou elektrárnu. Předání moderního energetického řešení do užívání proběhlo za účasti primátora Mirka Žbánka a zástupců skupiny Veolia. V plánu je i další spolupráce na energetických úsporách objektů města.

Více informací
STARTér znovu podpořil tradiční řemesla

STARTér znovu podpořil tradiční řemesla

Nadační fond Veolia schválil podporu pro 11 nových projektů, díky nimž získá práci 12 osob. Mezi schválené projekty byla z programu STARTér, Věř si a podnikej! ve čtvrtek 16. června v Olomouci rozdělena částka 661 400 Kč. 

Více informací
Rekonstrukce historického portálu s pitnou vodou v areálu olomoucké nemocnice

Rekonstrukce historického portálu s pitnou vodou v areálu olomoucké nemocnice

Fakultní nemocnice Olomouc přišla s návrhem a skupina VEOLIA jej zrealizovala. Díky společnému úsilí se zchátralý Společenský pramen (Gesellschaftlich Quelle) z počátku 19. století v areálu nemocnice dočkal rekonstrukce. Je součástí nově vzniklé odpočinkové zóny pod Dětskou klinikou, která slouží nejen pacientům a návštěvníkům nemocnice, ale i široké veřejnosti. Originální pítko bylo k obnovenému užívání slavnostně předáno v pátek 3. června.

Více informací
Psychiatrická nemocnice Bohnice sníží spotřebu energie o více než 30 %

Psychiatrická nemocnice Bohnice sníží spotřebu energie o více než 30 %

Zástupci Psychiatrické nemocnice Bohnice a konsorcia společností Veolia Energie ČR a D-energy podepsali smlouvu na poskytování energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC). Garantovaná úspora v rámci projektu činí více než 30 procent původní spotřeby. Náklady na realizaci projektu dosahují částky téměř 490 milionů Kč bez DPH, jedná se tak o dosud největší podepsaný projekt EPC v České republice.

Více informací
STARTér pomáhá novým podnikatelům!

STARTér pomáhá novým podnikatelům!

Nadační fond Veolia schválil v rámci svého nejstaršího grantového programu podporu pro 11 malých a drobných podnikatelů. Práci tak nově získá 12 osob, z toho jedna zdravotně znevýhodněná. Mezi schválené projekty byla na letošním prvním zasedání ve čtvrtek 7. dubna rozdělena částka 717 800 Kč.

Více informací
Vojáci a záložníci cvičili taktiku v Elektrárně Třebovice

Vojáci a záložníci cvičili taktiku v Elektrárně Třebovice

Zvýšit schopnosti vojáků Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava a připravit se na současné hrozby, to jsou hlavní důvody nového typu výcviku, který absolvovali velitelé ostravské jednotky ve dnech 28. až 31. března 2022 v areálu Elektrárny Třebovice společnosti Veolia. Jednalo se o dlouhodobě plánované cvičení pod názvem CQB – Close Quarter Battle, odložené kvůli šíření nemoci COVID-19.

Více informací

Plánované cvičení v Elektrárně Třebovice v Ostravě

Ve dnech 29. až 31. března 2022 probíhá v areálu Elektrárny Třebovice společnosti Veolia plánované vojenské cvičení Krajského vojenského velitelství Ostrava pod názvem CQB – Close Quarter Battle. Během těchto dní mohou obyvatelé Ostravy, zejména Městského obvodu Třebovice, zaregistrovat pohyb vojenské techniky a příslušníků Armády České republiky. Cvičení nesouvisí s válečným konfliktem na Ukrajině, jedná se dlouhodobě plánované cvičení, odložené kvůli šíření nemoci COVID-19. Účastníci budou nacvičovat taktické dovednosti v zastavěném prostoru. Během výcviku nebude používána cvičná ani imitační munice.

Více informací
Olomouc a Veolia se dohodly na konkrétním postupu rozvoje společného teplárenského podniku

Olomouc a Veolia se dohodly na konkrétním postupu rozvoje společného teplárenského podniku

Olomouc a Veolia rozšiřují spolupráci na dalším rozvoji teplárenství v krajském městě. Představitelé města Olomouce, společnosti Veolia Energie ČR a provozovatele teplárenské sítě OLTERM & TD Olomouc podepsali dohodu o společném postupu, která navazuje na memorandum z loňského července. Součástí záměru je vklad městské teplárenské infrastruktury do společného podniku OLTERM & TD Olomouc, čímž město posílí svou pozici ve společnosti. Cílem spolupráce je zajištění dlouhodobě spolehlivých dodávek tepla pro obyvatele, městské objekty i podnikatelské subjekty, ale také ekologizace teplárenské infrastruktury.

Více informací