Vytvoření efektivní sítě pro rozvod elektrické energie je ideálním řešením pro všechny areály s vícero koncovými odběrateli. A svěření odpovědnosti za její provozování do rukou licencovaných odborníků je pak trefou do černého jak pro vlastníka objektu, tak pro koncové odběratelé elektřiny.

Jak vám můžeme pomoci?

Plánujete výstavbu bytového komplexu, průmyslové zóny či obchodního centra? Jste vlastníkem či provozovatelem objektu s významnou spotřebou elektrické energie? Zajistíme bezpečnou a efektivní dodávku elektřiny do objektu.

 • Vyhodnotíme efektivitu provozu vašeho objektu – stávajícího, i toho teprve „na papíře“.
 • Navrhneme nejoptimálnější řešení vašemu objektu na míru.
 • Umíme zajistit výstavbu Lokální Distribuční Soustavy (LDS) na klíč.
 • Postaráme se o spolehlivé, efektivní a bezpečné provozování LDS i připojování nových zákazníků.
 • Vybudovaná LDS může zůstat ve vlastnictví zákazníka nebo ji odkoupíme do našeho majetku.
 • Zajistíme transparentní rozúčtování nákladů jednotlivým nájemcům podle skutečných spotřeb, k čemuž využíváme vlastní, plně automatizovaný systém monitorování spotřeb a software pro tvorbu fakturačních příloh

Máte lokální distribuční soustavu a provozujete ji svépomocí? Svěřte odpovědnost do rukou našich odborníků.

 • Provedeme audit stávajícího stavu LDS.
 • Převezmeme veškerou odpovědnost za provoz a spolehlivost zařízení LDS.
 • Převezmeme veškerou péči spojenou s údržbou LDS - revize, kontroly, servis.
 • Optimalizujeme provoz LDS tak, aby bylo dosaženo úspory energie a vyšší spolehlivosti.
 • Staneme se prostředníkem mezi vlastníkem objektu a jednotlivými nájemci s jasnými pravidly.

Jakou přidanou hodnotu získáte?

Jakožto vlastník licence na provoz lokálních distribučních soustav udělované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) plně zodpovídáme za provoz i spolehlivost zařízení a stáváme se distribučním partnerem pro koncové odběratelé elektřiny. Vy se tak oprostíte od nepříjemných činností, jako je hlídání ¼ hodinového maxima, rozúčtování, fakturace a někdy i následného vymáhání plateb za dodávky elektrické energie. Dále se zbavíte starostí s provozem a údržbou elektrických zařízení v objektu. Ušetříte čas i peníze a můžete se plně soustředit na rozvoj svého podnikání. Z pronájmu či prodeje LDS je vám navíc generován zisk. Každý koncový odběratel elektřiny má vlastní měření spotřeby odpovídající parametrům pro fakturační měření a je mu tak fakturováno na základě jeho skutečné spotřeby a příkonu. Navíc si každý koncový odběratel může zvolit svého dodavatele silové elektřiny.


NÁŠ TIP Jak dále snížit platby za elektrickou energii?

PŘIPOJTE DO VAŠÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY NAŠI FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNU.
Část energie si vyrobíte z vlastního zdroje a platit budete pouze za elektřinu, kterou nepokryje vaše elektrárna.
 • Pomůžeme s výběrem vhodného řešení tak, aby bylo možné čerpat dotace.
 • Vypracujeme projekt na míru vašim potřebám.
 • Zajistíme kompletní dodávku na klíč.
 • Zařídíme veškeré papírování, jednání s úřady i nezbytnou legislativu.
 • Postaráme se o následný servis.

Příklady z praxe

Obchodní centrum RETAIL PARK BUCHAROVA

Výstavba trafostanice VN/NN
Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše objektu - pokrývající 1/3 potřeby elektrické energie objektu
Akumulace v bateriovém uložišti 150 kW
Instalace rychlodobíjecí stanice pro elektromobily - řízená volnou kapacitou soustavy LDS
Teplo a chlad dodávají úsporná tepelná čerpadla
Celý systém ovládá inteligentní jednotka - řídí toky energií podle kapacity a ceny s hlídáním nepřekročitelného čtvrthodinového maxima

Nákupní centrum KAROLÍNA

Celková plocha: 12 581 m²
Počet odběrných míst:
VN - 1 odběratel
NN - 19 odběratelů
Dodávka elektřiny: 2 500 MWh/rok
Forma kontraktu: odkup trafostanice VN/NN

Průmyslový areál OSTRAVA-RADVANICE

Celková plocha: 230 000 m²
Počet odběrných míst:
VN - 1 odběratel
NN - 20 odběratelů
Dodávka elektřiny: 5 400 MWh/rok
Forma kontraktu: odkup trafostanice VN včetně podružných NN rozvoden a kabelových rozvodů VN a NN

Lokální distribuční soustava


Zaujala vás naše nabídka nebo se chcete dozvědět více? Kontaktujte nás.
Ing. Otakar Vénos
+420 702 148 315
E-mail: otakar.venos@veolia.com