Naše společnost

Skupina Veolia Energie začala svou činnost na českém trhu už na počátku 90. let a dnes své hlavní energetické komodity - teplo a teplou vodu - dodává do 560 tisíců domácností a společně pak s elektřinou a dalšími komoditami jako jsou chlad, plyn, stlačený vzduch a dusík je dodává do více než 300 pr…

Více informací

Kde působíme

Veolia Energie ČR, včetně svých dceřiných společností, působí v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Středočeském kraji a v Praze.    

Více informací

Certifikace a politiky

V roce 2022 obhájila naše společnost certifikaci systémů managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, ekologického managementu dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnostního managementu dle ČSN ISO 45001 a energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001. Prioritami skupiny Veolia Energie v ČR, kterými se říd…

Více informací

Organizační struktura

Management Předseda představenstva Philippe Guitard Generální ředitel Reda Rahma Technický ředitel Michal Jirman Obchodní ředitel Jakub Tobola Finanční a administrativní ředitel Maxime Marsault Ředitel pro strategii a regulaci Miroslav Zajíček …

Více informací

Společnosti skupiny

Společnost Veolia Energie ČR má tyto dceřiné společnosti: Pražská teplárenská Veolia Energie Praha Veolia Energie Kolín Veolia Energie Mariánské Lázně Veolia Průmyslové služby ČR Veolia Komodity ČR Veolia Smart Systems AmpluServis OLTERM &TD Olomouc VEO Project Engineering Veolia P…

Více informací

Pro dodavatele

Nákup skupiny Veolia má za cíl podporovat všechny provozní jednotky v její činnosti.Skupina Veolia má centrálně řízené nákupní postupy z mateřské společnosti ve Francii, kde jsou uzavírány rámcové smlouvy pro jednotlivé nákupní kategorie. Naše nákupní postupy jsou v souladu s politikou udržitelnos…

Více informací

Informace pro akcionáře

20.6.2022 - Oznámení o podání protinávrhů akcionáře a stanoviska představenstva č. 1 OZNÁMENÍ PROTINÁVRHŮ AKCIONÁŘE č. 1 A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHŮM dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech   (zákon o obchodních korpor…

Více informací
Profil zadavatele

Profil zadavatele

Společnosti skupiny Veolia mají od 15.8.2022 nový profil zadavatele u společnosti Tender Arena. Zde najdete odkazy na profily zadavatele jednotlivých společností.

Více informací

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Vypracovali jsme zásady zpracování osobních údajů, abychom každého informovali o tom, jak společnost Veolia Energie ČR osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním svých služeb. Zákazníci Tyto Zásady zpracování osobních…

Více informací

Projekty v rámci OP PIK

V rámci II. výzvy programu „Úspory energie v soustavách zásobování teplem“ realizuje společnost Veolia Energie ČR následujících 5 projektů: 1) Název projektu: Modernizace SZT v Ostravě Popis projektu:Výměna potrubí za nové a změna uložení potrubí. Úměrná míra podpory:40 %Cíle projektu:Cílem …

Více informací

Projekty v rámci OP ŽP

V rámci 89. výzvy programu OPŽP, prioritní osy 2, investiční priority 1, SC 2.2 „Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek“, realizuje společnost Veolia Energie ČR následující projekt: Název projektu: Odprášení kotle …

Více informací

Projekty v rámci Modernizačního fondu

Dekarbonizace Teplárny Karviná - část plynofikace Registrační číslo projektu:7210100003 Popis projektu:V rámci projektu dojde k náhradě odstavené parní uhelné Teplárny Čs.armády (spalující převážně černé uhlí a uhelné kaly) horkovodními výtopnami na zemní plyn. Nově bude vybudován…

Více informací