Skupina Veolia klade velký důraz na společenskou odpovědnost. Proto každoročně podporujeme zajímavé projekty neziskových společností a přínosné kulturní, společenské a sportovní akce. Není nám lhostejný komunitní život v regionech, kde skupina Veolia Energie působí.

 

Jaké projekty podporujeme?


> s celostátní i regionální působností,
> v oblastech životního prostředí, sportu, kultury, vzdělávání, pomoci potřebným apod.,
> dlouhodobé a stabilní s potenciálem pro další rozvoj,
> podporující marketing (reklama, prezentace společnosti
na události/propagačních materiálech, uvedení loga společnosti apod.),
> další možnosti využití podpory


Podpořili jsme řadu projektů, například:


HOKEJOVÝ KLUB HC VÍTKOVICE

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LEOŠE JANÁČKA
SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
MEZINÁRODNÍ VĚDĚCKÉ KONFERENCE VŠB-TUO
CHARITA OSTRAVA
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

Aktivity, které podporujeme, pečlivě vybíráme.
Naše podpora je dlouhodobá a neomezuje se pouze na finanční příspěvky.

 

Jak podat žádost o sponzoring?

V případě Vašeho zájmu o podporu ze strany skupiny Veolia Energie v ČR zašlete vyplněný formulář žádosti o sponzoring na e-mailovou adresu sponzoring.energie@veoliaenergie.cz. Z možnosti sponzoringu jsou vyloučeny veškeré fyzické osoby. Každý žadatel bude o rozhodnutí vyrozuměn prostřednictvím e-mailu.

Formulář žádosti o sponzoring ke stažení