Nákup skupiny Veolia má za cíl podporovat všechny provozní jednotky v její činnosti.
Skupina Veolia má centrálně řízené nákupní postupy z mateřské společnosti ve Francii, kde jsou uzavírány rámcové smlouvy pro jednotlivé nákupní kategorie.

Naše nákupní postupy jsou v souladu s politikou udržitelnosti a mají za cíl:

  • Integrovat etické, sociální a environmentální cíle do procesu nakupování a řízení vztahů s dodavateli
  • Přispívat ke zlepšování výkonnosti Skupiny 
  • Předcházet rizikům
  • Angažovat dodavatele k odpovědnému přístupu, který přináší inovace a hodnoty