Informace emitenta cenného papíru: Společnost Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.), emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/2015 ISIN CZ0003501603, oznamuje, že vzhledem k datu splatnosti dluhopisů, kterým je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu datum 07. 11. 2015, požádal v souladu s § 60 zákona o podnikání na kapitálovém trhu Burzu cenných papírů Praha, a.s. o ukončení obchodování emise dluhopisů na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů. Posledním obchodním dnem je datum 05. 10. 2015.

Datum zveřejnění: