Oznámení o splacení dluhopisů

Informace emitenta cenného papíru: Společnost Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.), emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/2015 ISIN CZ0003501603, oznamuje, že dne 06. 11. 2015 došlo v souladu s emisními podmínkami dluhopisů ke splacení jmenovité hodnoty dluhopisů.

Více informací

Oznámení o výplatě výnosu z dluhopisů

Informace emitenta cenného papíru: Společnost Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.), emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/2015 ISIN CZ0003501603, oznamuje, že dne 07. 11. 2015 bude provedena výplata výnosu s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,24 % ročně (p.a.) za výnosové období od 07.11.2014 (včetně) do 06.11.2015 (včetně) prostřednictvím administrátora Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Více informací

Oznámení o splatnosti dluhopisů a vyřazení cenného papíru z obchodování na regulovaném trhu

Informace emitenta cenného papíru: Společnost Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.), emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/2015 ISIN CZ0003501603, oznamuje, že vzhledem k datu splatnosti dluhopisů, kterým je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu datum 07. 11. 2015, požádal v souladu s § 60 zákona o podnikání na kapitálovém trhu Burzu cenných papírů Praha, a.s. o ukončení obchodování emise dluhopisů na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů. Posledním obchodním dnem je datum 05. 10. 2015.

Více informací

Oznámení o výplatě výnosu z dluhopisů

Informace emitenta cenného papíru: Společnost Dalkia Česká republika, a.s., emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/2015 ISIN CZ0003501603, oznamuje, že dne 07.11.2014 bude provedena výplata výnosu s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,24 % ročně (p.a.) za výnosové období od 07.11.2013 (včetně) do 06.11.2014 (včetně) prostřednictvím administrátora Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Více informací