Vliv na životní prostředí v případě odpojení od CZT a vybudování decentrálních zdrojů.
Studie je veřejně přístupná v celé její verzi.

Název Velikost
Havířov - Rozptylová studie CZT 22,1 MB