Veolia Energie Mariánské Lázně

Společnost Veolia Energie Mariánské Lázně, která je součástí skupiny Veolia Energie v České republice, je výrobcem a dodavatelem tepla pro domácnosti a řadu klientů z lázeňského, zdravotnického a hotelového sektoru ve městě Mariánské Lázně. Současně vyrábí vysokoúčinným způsobem, a to v kogeneraci elektrickou energii. Výroba energie společnosti Veolia Energie Mariánské Lázně je příznivá k životnímu prostředí, kdy se 70 % energie vyrábí z obnovitelných zdrojů - biomasy a zbývajících 30 % energie se získává ze zemního plynu.
 

 

 

Hlavní činnosti

> Formou ekologicky šetrného dálkového vytápění vytváříme tepelnou pohodu pro více než 3 300 domácností v Mariánských Lázních (40 % bytového fondu ve městě).
> Teplem zásobujeme řadu významných klientů z lázeňského, zdravotnického a hotelového sektoru.
> V Mariánských Lázních provozujeme primární i sekundární rozvody, a staráme se tak o celý tepelný systém od výroby až po distribuci tepelné energie koncovým uživatelům.
> Vedle výroby a distribuce tepla se zabýváme rovněž výrobou elektrické energie v kogeneračním cyklu.

 

Klíčové údaje za rok 2020

> Obrat: 161 mil. Kč
> Počet zaměstnanců: 27
> Prodej tepla: 161 TJ
> Prodej elektřiny: 3,4 GWh
> Instalovaný tepelný výkon: 52,9 MWt
> Instalovaný elektrický výkon: 1,2 MWe
> Délka primárních sítí: 18,2 km
> Délka sekundárních sítí: 7,1 km
 

Kontakt

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 627 079, +420 354 622 151
IČO: 49790676, DIČ: CZ49790676 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 4776.
www.veoliaenergie.cz/cz/veolia-energie-marianske-lazne
info.ml@veoliaenergie.cz

.

Zákaznická linka

V případě požadavků týkajících se dodávek tepla, teplé vody či jiných dotazů prosím využijte naši bezplatnou zákaznickou linku:
800 800 860

.

Etická linka

https://etickalinka.vecr.cz/

 

 

Kontaktní formulář 
 

Vaše údaje

Vaše zpráva
To prevent automated spam submissions leave this field empty.


 

Ceny tepla v lokalitě Mariánské Lázně od 1. 1. 2022

  bez DPH vč. DPH
primár Kč/GJ 581,40 639,54
sekundár Kč/GJ 678,40 746,24

primár je teplo předané na vstupu do výměníkové stanice
sekundár je teplo předané na vstupu do vytápěného objektu 

Ceny tepla v lokalitě Mariánské Lázně od 1. 1. 2021

  bez DPH vč. DPH
primár Kč/GJ 526,20 578,82
sekundár Kč/GJ 614,00 675,40

primár je teplo předané na vstupu do výměníkové stanice
sekundár je teplo předané na vstupu do vytápěného objektu 

Ceny tepla v lokalitě Mariánské Lázně od 1. 1. 2020

  bez DPH vč. DPH
primár Kč/GJ 520,20 572,22 
sekundár Kč/GJ 607,00 667,70

primár je teplo předané na vstupu do výměníkové stanice
sekundár je teplo předané na vstupu do vytápěného objektu 

Ceny tepla v lokalitě Mariánské Lázně od 1. 1. 2019

  bez DPH vč. DPH
primár Kč/GJ 526,00 604,90
sekundár Kč/GJ 613,50 705,50

primár je teplo předané na vstupu do výměníkové stanice
sekundár je teplo předané na vstupu do vytápěného objektu 

Vedení společnosti

Jednatel společnosti Ing. Martin Brůha
Jednatel společnosti Ing. Bc. Pavel Kolář

Certifikace


Certifikát 45001 VEML
Velikost - 975.71 KB


Certifikát 50001 VEML
Velikost - 999.27 KB

Výroční zprávy


Výroční zpráva Veolia Energie Mariánské Lázně 2020
Velikost - 3.34 MB


Výroční zpráva Veolia Energie Mariánské Lázně 2019
Velikost - 3.29 MB


Výroční zpráva Veolia Energie Mariánské Lázně 2018
Velikost - 2.78 MB


Výroční zpráva Veolia Energie Mariánské Lázně 2017
Velikost - 2.78 MB

Projekty v rámci OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V rámci 1. výzvy programu "Úspory energií v soustavách zásobování teplem" naše společnost předložila jednu žádost, ke které bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Název projektu:

Modernizace SZT Mariánské Lázně a nízkoemisní opatření

Popis projektu:
Rekonstrukce a modernizace zejména primárních a sekundárních sítí, výměníkových stanic a výměna technologie pro dodávky tepla do města Mariánské Lázně

Úměrná míra podpory:
40 %

Cíle projektu:
Zvýšení spolehlivosti provozu a spolehlivosti dodávek tepla, prodloužení životnosti zařízení, snížení počtu poruch, snížení ztrát a vlastní spotřeby energie.

Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie o 2 768 GJ a k snížení emisí skleníkových plynů (81 t/rok).
 
 
V rámci 3. výzvy programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita předložila společnost Veolia Energie Mariánské Lázně jednu žádost o podporu.

Název projektu:

Pořízení elektromobilu do společnosti Veolia Energie Mariánské Lázně

Popis projektu:
Ekologizace části vozového parku pořízením 1 elektromobilu na teplárnu v Mariánských Lázních.
 
Úměrná míra podpory:
24,75%
 
Cíle projektu:
Projekt reaguje na problém znečištění ovzduší v důsledku produkce emisí z dopravy
 
Očekávané výsledky:
Snížení počtu automobilů se spalovacím motorem, zvýšení povědomí o reálné možnosti provozování elektromobilů u veřejnosti.
 

Reference

Provoz systému městského vytápění v Mariánských Lázních

Společnost provozuje na základě nájemní smlouvy s městem výtopnu v Mariánských Lázních a primární i sekundární rozvody a stará se tak celý tepelný systém od výroby až po distribuci tepelné energie koncovým uživatelům.
 

Léčebné Lázně Mariánské Lázně jsou největším nebytovým odběratelem ve městě. Ve svých lázeňských domech spotřebují cca 17 % celkové dodávky tepla v Mariánských Lázních při vytápění, ohřevu teplé vody a balneoprovozu.
 

Marienbad Waters využívá dodávky tepla z CZT kromě jiného i pro svoji technologii při stáčení minerálních vod.

Městská nemocnice je naším dlouholetým odběratelem tepla. Kromě toho, že dodáváme teplo do výměníkové stanice v hlavní nemocnici, jsme provedli rekonstrukci a zajišťujeme provoz výměníkové stanice v objektu Taormina.

Cristal Palace a Hotel Excelsior jsou významné hotely na Hlavní třídě v Mariánských Lázních a patří k našim významným odběratelům tepla z primární sítě.

Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad jeden z největších hotelů v Mariánských Lázních, který se hned po uvedení do provozu v roce 2004 zařadil mezi naše největší odběratele tepla.
 

Bytové domy

Kromě lázeňských domů, hotelů, úřadů, škol a dalších dodáváme teplo také do velkých sídlištních výměníkových stanic, z nichž jsou vytápěny bytové domy. V současné době je nejnovějším odběratelem z řad bytového sektoru Bytové družstvo Mariánské Lázně se svými více než 200 byty v ulici France Kafky.

 

 

>> Informace o zpracování osobních údajů společností Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o., najdete zde