Developeři stále častěji využívají dálkové chlazení

Developeři stále častěji využívají dálkové chlazení

Zatímco v průběhu zimy oceňují obyvatelé měst především výhody centrálního zásobování teplem, stále častěji mohou především u nových staveb využívat také přednosti dálkové distribuce chladu. V posledních letech se s touto novinkou v nabídce energetických firem můžeme setkat nejen v obchodních a kancelářských budovách, ale i u bytových domů a v průmyslových provozech. Společností, která má v České republice již patnáctileté zkušenosti s výrobou a dodávkami chladu, je Veolia Energie. V roce 2014 dosáhl roční objem dodávek chladu necelých 60 000 MWh a letos bude díky novým projektům jistě překonán. Nejvíce odběratelů má společnost v Ostravě a Praze. V Evropě je Veolia největším dodavatelem chladu.

Více informací
Valná hromada Veolie Energie ČR rozhodla o rozdělení zisku

Valná hromada Veolie Energie ČR rozhodla o rozdělení zisku

V pátek 26. června 2015 proběhla v Ostravě v sále Elektrárny Třebovice řádná valná hromada společnosti Veolia Energie ČR. Akcionáři projednali mimo jiné zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014. Následně projednali a schválili řádnou konsolidovanou a nekonsolidovanou účetní závěrku a rozhodli o rozdělení zisku.

Více informací
Odsíření Teplárny Karviná sníží emise minimálně o 546 tun ročně

Odsíření Teplárny Karviná sníží emise minimálně o 546 tun ročně

Dne 13. května proběhlo slavnostní uvedení do provozu nových odsiřovacích linek na třech kotlích Teplárny Karviná. Množství oxidů síry vypouštěných do ovzduší se díky investicím do modernizace provozu každoročně sníží minimálně o 546 tun. Akce se osobně zúčastnili vedle představitelů skupiny Veolia i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík, primátor Karviné Tomáš Hanzel a zástupci dalších měst regionu. 

Více informací
Odsíření kotlů Elektrárny Třebovice získalo prestižní ocenění

Odsíření kotlů Elektrárny Třebovice získalo prestižní ocenění

Odsíření dvou kotlů v Elektrárně Třebovice zvítězilo ve třináctém ročníku soutěže o Projekt roku Teplárenského sdružení České republiky v kategorii Snižování emisí znečišťujících látek. Realizace projektu přinese roční snížení emisí SO2 minimálně o 374 tun a emisí tuhých znečišťujících látek minimálně o 3 tuny za rok. Realizace odsíření přispěje ke zlepšení životního prostředí na Ostravsku. Ve čtyřech kategoriích měla Veolia Energie ČR čtyři nominace.

Více informací
Výsledky skupiny Veolia za rok 2014 překračují očekávání

Výsledky skupiny Veolia za rok 2014 překračují očekávání

Antoine Frérot: Do roku 2015 vykračujeme s naprostou důvěrou Klíčové údaje: • příznivý vývoj obratu: 23 880 mil. eur - růst o 4,6 % proti r. 2013, • zlepšení poměru mezi komunálními a průmyslovými zákazníky - 61 % : 39 % (cíl je 50 % / 50 %), • provozní výsledek: 1 108 mil. eur, tj. nárůst o 23 %, • čistý hospodářský výsledek : 326 mil. eur, tj. nárůst o 79 %, • dividenda na rok 2015: 0,70 eur na akcii s výplatou v hotovosti. V roce 2016 bude dividenda činit minimálně 0,70 eur na akcii.

Více informací
Veolia zahájila kampaň s názvem "Pečujeme o světové zdroje"

Veolia zahájila kampaň s názvem "Pečujeme o světové zdroje"

Zhruba od poloviny února se i v České republice objeví v tištěných médiích a na zpravodajských serverech nová celosvětová reklamní kampaň skupiny Veolia, která dokresluje slogan skupiny „Pečujeme o světové zdroje“. Ve Francii byla kampaň zahájena 26. ledna 2015 a jedná se o první kampaň skupiny za posledních pět let.

Více informací
111 nových pracovních míst hlásí nadační fond skupiny Veolia

111 nových pracovních míst hlásí nadační fond skupiny Veolia

Nadační fond společnosti Dalkia Česká republika, která od nového roku ponese název Veolia Energie ČR, předal v úterý 9. prosince v hotelu Vista v Ostravě a ve čtvrtek 11. prosince v zasedací místnosti primátora Magistrátu v Olomouci formou symbolických šeků příspěvky drobným a středním podnikatelům, které jim pomáhají v začátcích jejich pracovních aktivit.

Více informací
Teplárna Přerov slaví 50 let

Teplárna Přerov slaví 50 let

Teplárna Přerov, kterou vlastní a provozuje společnost Dalkia Česká republika, oslavila 15. prosince významné výročí. Od uvedení zdroje do provozu uplynulo v tomto roce úctyhodných 50 let.

Více informací
Zveme vás na Den otevřených dveří Teplárny Přerov!

Zveme vás na Den otevřených dveří Teplárny Přerov!

Teplárna Přerov, kterou vlastní a provozuje společnost Dalkia Česká republika, pořádá v sobotu 13. září 2014 při příležitosti svého 50. výročí Den otevřených dveří. Využijte této jedinečné příležitosti, prohlédněte si provoz závodu a zjistěte, jak se vyrábí teplo a elektřina!

Více informací
Dokončili jsme výstavbu horkovodu v Olomouci

Dokončili jsme výstavbu horkovodu v Olomouci

Dnešním položením poslední části potrubí v hodnotě více než 100 milionů korun završila teplárenská společnost Dalkia Česká republika rozsáhlý projekt sahající až do roku 1998. Jeho výsledkem je náročná rekonstrukce více než 60 kilometrů rozvodných sítí parovodů a jejich přeměna na moderní horkovody. Olomouc se díky tomu stala moderním městem s plně rozvinutou horkovodní tepelnou sítí.

Více informací
Rozsáhlé rekonstrukce ve městě Vlašim

Rozsáhlé rekonstrukce ve městě Vlašim

S převzetím tepelného hospodářství Vlašimi se Dalkia Kolín zavázala k modernizaci jeho technického zařízení. Díky provedené rekonstrukci sítí dálkového vytápění, plynové kotelny a výstavbě nové kotelny na biomasu, Dalkia významně snížila tepelné ztráty a emise CO2.

Více informací