Informace o zpracování osobních údajů VEKOL - Uchazeči o zaměstnání

Tyto Zásady zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání mají za cíl Vás informovat o tom, jak společnost Veolia Energie Kolín, a.s., v souvislosti s náborem nových zaměstnanců získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje a jak dále s Vašimi osobními údaji nakládá a chrání je. 
 

Informace o zpracování osobních údajů - Uchazeči o zaměstnání
Veolia Energie Kolín
Velikost - 372.68 KB