Informace o zpracování osobních údajů VEKOL - Osoby vstupující do objektů společnosti

Tento dokument poskytuje informace o tom, jak společnost Veolia Energie Kolín, a.s. (dále jen „my“ nebo „Společnost“) zpracovává osobní údaje získané o fyzických osobách vstupujících do prostor monitorovaných kamerovým systémem a osobách jiným způsobem evidovaných při vstupu do objektů či areálů Společnosti prostřednictvím provozu kamerového systému a dalších bezpečnostních opatření, a jak dále s těmito osobními údaji Společnost nakládá a chrání je.

 

Informace o zpracování osobních údajů - Osoby vstupující do objektů společnosti
Veolia Energie Kolín
Velikost - 281.85 KB