Informace o zpracování osobních údajů VEKOL - formuláře

Uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů
Formulář, Veolia Energie Kolín
Velikost - 56.24 KB

Uplatnění práva na opravu osobních údajů
Formulář, Veolia Energie Kolín
Velikost - 55.13 KB

Uplatnění práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Formulář, Veolia Energie Kolín
Velikost - 55.11 KB

Uplatnění práva na výmaz osobních údajů
Formulář, Veolia Energie Kolín
Velikost - 55.61 KB

Uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů
Formulář, Veolia Energie Kolín
Velikost - 55.58 KB

Uplatnění práva na přístup k osobním údajům
Formulář, Veolia Energie Kolín
Velikost - 55.54 KB