Sponzoring

Skupina Veolia klade velký důraz na společenskou odpovědnost. Proto každoročně podporujeme zajímavé projekty neziskových společností a přínosné kulturní, společenské a sportovní akce. Není nám lhostejný komunitní život v regionech, kde skupina Veolia Energie působí. 

 

Jaké projekty podporujeme? 

 > s celostátní i regionální působností, 
 > v oblastech životního prostředí, sportu, kultury, vzdělávání, pomoci potřebným apod., 
 > dlouhodobé a stabilní s potenciálem pro další rozvoj, 
 >  podporující marketing (reklama, prezentace společnosti
na události/propagačních materiálech, uvedení loga společnosti apod.), 
 > další možnosti využití podpory

 

Podpořili jsme 

HOKEJOVÝ KLUB HC VÍTKOVICE
JANÁČKŮV MÁJ 
SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
MEZINÁRODNÍ VĚDĚCKÉ KONFERENCE VŠB-TUO
CHARITA OSTRAVA
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 
 
Aktivity, které podporujeme, pečlivě vybíráme.
Naše podpora je dlouhodobá a neomezuje se pouze na finanční příspěvky.

 

Jak podat žádost o sponzoring? 

V případě Vašeho zájmu o podporu ze strany skupiny Veolia Energie v ČR zašlete vyplněný formulář žádosti o sponzoring na e-mailovou adresu sponzoring.energie@veoliaenergie.cz. Z možnosti sponzoringu jsou vyloučeny veškeré fyzické osoby. Každý žadatel bude o rozhodnutí vyrozuměn prostřednictvím e-mailu.
 

Formulář žádosti o sponzoring ke stažení
Velikost - 419.5 KB