Pro zákazníky

Veolia Energie ČR patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v České republice. Je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v zemi a zároveň největším nezávislým producentem elektrické energie v kogeneraci. Kromě toho také poskytuje širokou škálu energetických služeb a podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu.

 

 

Hlavní skupiny zákazníků

> DOMÁCNOSTI
> OBCE A MĚSTA
> PRŮMYSLOVÉ PODNIKY
> ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
> ŠKOLY
> VEŘEJNÉ INSTITUCE
> OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ CENTRA 
 

 

Snažíme se neustále zlepšovat služby pro zákazníky a řídíme se Etickým kodexem skupiny Veolia. 

 

Pro vás, naše klienty, jsme připravili tyto stránky, kde naleznete užitečné a praktické informace týkající se naší činnosti.