Zveřejněno dne 9.12.2022 v 9h00

Vážený zákazníku,

dovolíme si informovat o zveřejnění nového ceníku tepelné energie, teplé vody a nosných médií platný od 1. 1. 2023. Nový ceník od 1.1.2023 je spojen pouze se změnou fakturačních jednotek tepelné energie od roku 2023. Nejedná se tedy o změnu výše ceny tepelné energie vůči ceníku zveřejněném a platném od 1.12.2022.

Od počátku roku 2023 budou společnosti ve skupině Veolia Energie v ČR dodávající teplo fakturovat ceny tepelné energie v Kč/kWh. K tomuto kroku přistupujeme z důvodu sjednocení s ostatními druhy energií, které tuto jednotku již užívají. Pro úplnost uvádíme přepočet: 1GJ = 1/3,6 * 1 000 kWh. O chystané změně jste již byli průběžně informováni i formou letáku.

Dále pak upozorňujeme na vydání nových obchodních podmínky účinných od 1. 1. 2023. 

Ceník Veolia Energie Praha účinný od 1.1.2023 (v kWh).pdf