Profil zadavatele dle zákona 134/2016 Sb.

Veřejné zakázky a dotační akce

Zákon platný od 1.10.2016

Informace a údaje o veřejných zakázkách jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů uveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek na adrese:www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Volba profilu:

Identifikátor profilu: 508486
Společnost: Veolia Energie ČR, a.s.; Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 702 00
IČO: 45193410
Obecná adresa zadavatele: vecr.cz
Adresa profilu zadavatele: vz-vecr.veoliaenergie.cz

Seznam neukončených veřejných zakázek

Jednoznačný identifikátor veřejné zakázky Název veřejné zakázky Uveřejněno
dne
Poslední
změna
Lhůta pro podání nabídek/
doručení žádosti o účast
P20V00000028 Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Tovární 28.12.2020 9.2.2021 17.2.2021
P20V00000027 Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Tovární - část PS a NZ 21.12.2020 25.1.2021 2.2.2021
P20V00000026 Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava - část PS a NZ 3.12.2020 11.1.2021 19.1.2021
P20V00000025 Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava 22.10.2020 2.12.2020 7.12.2020
P20V00000021 Ekologizace Teplárny Přerov - Multipalivový kotel K6 25.5.2020 18.1.2021 8.7.2020
P20V00000020 „Turbogenerátor TG 17 (náhrada TG 33)“ 11.5.2020 15.2.2021 16.6.2020

Seznam neukončených dotačních akcí

Jednoznačný identifikátor dotační akce Název dotační akce Uveřejněno
dne
Poslední
změna
Lhůta pro podání nabídek
P21D00000113 BD Slavonín C1, C2, C3 25.2.2021 25.2.2021 6.4.2021
P21D00000112 Ekologizace TFM – Plynofikace kotlů K2 a K3 22.2.2021 25.2.2021 31.3.2021
P20D00000111 ZDS KA Výměna potrubí primáru DN 250, Leonovova Š31 - NO 604 7.12.2020 11.2.2021 16.2.2021
P20D00000107 PREFA, Tovární, BD blok A v Olomouci 6.2.2020 31.3.2020 12.3.2020