Profil zadavatele dle zákona 134/2016 Sb.

Veřejné zakázky a dotační akce

Zákon platný od 1.10.2016

Informace a údaje o veřejných zakázkách jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů uveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek na adrese:www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Volba profilu:

Identifikátor profilu: 508486
Společnost: Veolia Energie ČR, a.s.; Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 702 00
IČO: 45193410
Obecná adresa zadavatele: vecr.cz
Adresa profilu zadavatele: vz-vecr.veoliaenergie.cz

Seznam neukončených veřejných zakázek

Jednoznačný identifikátor veřejné zakázky Název veřejné zakázky Uveřejněno
dne
Poslední
změna
Lhůta pro podání nabídek/
doručení žádosti o účast
P19V00000010 GO EO K 12 7.2.2019 7.2.2019 13.3.2019
P19V00000008 Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově-III. a IV.etapa-část PS a NZ 10.1.2019 28.1.2019 8.2.2019
P19V00000007 Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Velké Novosady - Polní 9.1.2019 31.1.2019 8.2.2019
P19V00000006 Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – Nábřeží Dr. E. Beneše - Kopaniny 9.1.2019 31.1.2019 8.2.2019

Seznam neukončených dotačních akcí

Jednoznačný identifikátor dotační akce Název dotační akce Uveřejněno
dne
Poslední
změna
Lhůta pro podání nabídek
P19D00000096 OS - Rekonstrukce RVS - Vyvedení výkonu HV na Fifejdy 11.3.2019 25.3.2019 16.4.2019
P19D00000095 K JM VÝMĚNA HV ROZVODU Š56.5.2.8-2xDN250 (cca 130 metrů) 26.2.2019 20.3.2019 2.4.2019
P19D00000094 ZDS HA Výměna potrubí primáru Š 54a - PS 82 18.1.2019 28.1.2019 22.2.2019
P18D00000088 ZDS HA DIN Rekonstrukce PS 93 ÚT a TUV Havířov Impuls 28.11.2018 5.2.2019 14.1.2019
P18D00000087 ZDS FM Výměna potrubí primáru HKV PB9-K11 9.11.2018 31.1.2019 12.12.2018
P18D00000086 ZDS FM Výměna potrubí primáru HKV PB7 - PB9 9.11.2018 16.1.2019 12.12.2018
P18D00000078 K JM PS 43 I. etapa (Topná voda) cca 450mČujk.21- 31+ Pjanovova, K JM PS 43 II.etapa (Topná voda) cca 295m Čujk. 30-40 16.7.2018 26.11.2018 23.10.2018
P18D00000076 Dodávka elektromobilů 11.6.2018 18.10.2018 16.7.2018
P17D00000061 ZDS KA Výměna HKV 2xDN200 Š22-PS615 30.11.2017 8.2.2018 8.1.2018