Profil zadavatele dle zákona 134/2016 Sb.

Veřejné zakázky a dotační akce

Zákon platný od 1.10.2016

Informace a údaje o veřejných zakázkách jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů uveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek na adrese:www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Volba profilu:

Identifikátor profilu: 508486
Společnost: Veolia Energie ČR, a.s.; Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 702 00
IČO: 45193410
Obecná adresa zadavatele: vecr.cz
Adresa profilu zadavatele: vz-vecr.veoliaenergie.cz

Seznam neukončených veřejných zakázek

Jednoznačný identifikátor veřejné zakázky Název veřejné zakázky Uveřejněno
dne
Poslední
změna
Lhůta pro podání nabídek/
doručení žádosti o účast
P21V00000042 Dekarbonizace Teplárny Přerov - Kompresorová stanice 22.7.2021 13.9.2021 26.10.2021
P21V00000041 Dodávka Mletého vápence k odsíření fluidního kotle K5 na Teplárně Olomouc 16.7.2021 24.8.2021 17.8.2021
P21V00000039 Modernizace TKV - Oběhová stanice Karviná 14.6.2021 9.8.2021 16.8.2021
P21V00000036 Modernizace TKV - Plynová kotelna K8 - K10 14.6.2021 12.8.2021 16.8.2021
P21V00000034 Dekarbonizace Teplárny Přerov Turbogenerátor TG3 7.6.2021 19.7.2021 2.8.2021
P21V00000033 Dekarbonizace Teplárny Přerov – Manipulace a skladování paliva 7.6.2021 2.7.2021 12.7.2021
P21V00000032 Modernizace TKV - Plynové kotelny K13 a K14 7.6.2021 27.7.2021 30.7.2021
P21V00000030 O provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce ETB a provozu zauhlování ETB 12.4.2021 13.8.2021 27.8.2021

Seznam neukončených dotačních akcí

Jednoznačný identifikátor dotační akce Název dotační akce Uveřejněno
dne
Poslední
změna
Lhůta pro podání nabídek
P21D00000122 Plynofikace kotle K1 na Teplárně Přívoz - přehřívače 17.9.2021 17.9.2021 25.10.2021
P21D00000121 Plynofikace kotle K1 na TPV - hořáky 16.9.2021 16.9.2021 22.10.2021
P21D00000120 Okružní Vila Park Gemo - III. Etapa - OPS 6.9.2021 6.9.2021 12.10.2021
P21D00000119 Přípojka plynu pro Teplárnu Olomouc 10.6.2021 11.8.2021 23.8.2021
P21D00000117 Ekologizace TFM – Plynofikace kotlů K2 a K3 3.6.2021 9.7.2021 14.7.2021