Profil zadavatele dle zákona 134/2016 Sb.

Veřejné zakázky a dotační akce

Zákon platný od 1.10.2016

Informace a údaje o veřejných zakázkách jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů uveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek na adrese:www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Volba profilu:

Identifikátor profilu: 508486
Společnost: Veolia Energie ČR, a.s.; Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 702 00
IČO: 45193410
Obecná adresa zadavatele: vecr.cz
Adresa profilu zadavatele: vz-vecr.veoliaenergie.cz

Seznam neukončených veřejných zakázek

Jednoznačný identifikátor veřejné zakázky Název veřejné zakázky Uveřejněno
dne
Poslední
změna
Lhůta pro podání nabídek/
doručení žádosti o účast
P18V00000005 Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa-část PS a NZ 26.10.2018 13.11.2018 3.12.2018
P18V00000004 Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Velké Novosady - Polní 19.10.2018 15.11.2018 3.12.2018
P18V00000003 Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – Nábřeží Dr. E. Beneše - Kopaniny 19.10.2018 16.11.2018 3.12.2018

Seznam neukončených dotačních akcí

Jednoznačný identifikátor dotační akce Název dotační akce Uveřejněno
dne
Poslední
změna
Lhůta pro podání nabídek
P18D00000087 ZDS FM Výměna potrubí primáru HKV PB9-K11 9.11.2018 9.11.2018 12.12.2018
P18D00000086 ZDS FM Výměna potrubí primáru HKV PB7 - PB9 9.11.2018 12.11.2018 12.12.2018
P18D00000084 ZDS KA Modernizace elektro a MaR - 4PS (PS 601, 613, 617, 621) 9.10.2018 6.11.2018 12.11.2018
P18D00000079 „K PO – Š56 – Š58, HV 2 x DN 500, 245m“ 26.7.2018 11.10.2018 17.9.2018
P18D00000078 K JM PS 43 I. etapa (Topná voda) cca 450mČujk.21- 31+ Pjanovova, K JM PS 43 II.etapa (Topná voda) cca 295m Čujk. 30-40 16.7.2018 11.10.2018 23.10.2018
P18D00000077 PO – Změna uložení horkovodního potrubí DN300/DN150 v délce 262/82 14.6.2018 10.10.2018 6.9.2018
P18D00000076 Dodávka elektromobilů 11.6.2018 18.10.2018 16.7.2018
P17D00000061 ZDS KA Výměna HKV 2xDN200 Š22-PS615 30.11.2017 8.2.2018 8.1.2018