Profil zadavatele dle zákona 134/2016 Sb.

Veřejné zakázky a dotační akce

Zákon platný od 1.10.2016

Informace a údaje o veřejných zakázkách jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů uveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek na adrese:www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Volba profilu:

Identifikátor profilu: 508486
Společnost: Veolia Energie ČR, a.s.; Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 702 00
IČO: 45193410
Obecná adresa zadavatele: vecr.cz
Adresa profilu zadavatele: vz-vecr.veoliaenergie.cz

Seznam neukončených veřejných zakázek

Pro daná kritéria filtru nebyly nalezeny žádné veřejné zakázky.

Seznam neukončených dotačních akcí

Jednoznačný identifikátor dotační akce Název dotační akce Uveřejněno
dne
Poslední
změna
Lhůta pro podání nabídek
P18D00000079 „K PO – Š56 – Š58, HV 2 x DN 500, 245m“ 26.7.2018 4.9.2018 17.9.2018
P18D00000078 K JM PS 43 I. etapa (Topná voda) cca 450mČujk.21- 31+ Pjanovova, K JM PS 43 II.etapa (Topná voda) cca 295m Čujk. 30-40 16.7.2018 11.9.2018 23.10.2018
P18D00000077 PO – Změna uložení horkovodního potrubí DN300/DN150 v délce 262/82 14.6.2018 15.8.2018 6.9.2018
P18D00000076 Dodávka elektromobilů 11.6.2018 2.7.2018 16.7.2018
P18D00000075 Dodávka elektromobilů kategorie N1 11.6.2018 2.7.2018 16.7.2018
P18D00000074 Odprášení kotle K5 v Teplárně Olomouc 26.4.2018 30.8.2018 11.6.2018
P18D00000072 Lokalita Nová Sladovna - I. etapa 8.2.2018 13.3.2018 5.3.2018
P17D00000066 ZDS FM Výměna potrubí primáru TFM – PB4 21.12.2017 7.3.2018 27.2.2018
P17D00000065 Horkovod Okružní západ – ulice Hněvotínská 21.12.2017 9.2.2018 29.1.2018
P17D00000061 ZDS KA Výměna HKV 2xDN200 Š22-PS615 30.11.2017 8.2.2018 8.1.2018
P17D00000059 Výměníková stanice horkovodu 28.11.2017 16.2.2018 30.1.2018
P17D00000040 Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – I+II. Etapa_část rozvody I. Etapa 6.10.2017 5.1.2018 27.11.2017
P17D00000039 Výměna vratného potrubí IV.etapa – 1.část – Wolkerova - Štítného 25.9.2017 8.11.2017 20.10.2017