Města

Jako partner měst a obcí nabízíme řešení, která jsou komfortní pro občany, ohleduplná k životnímu prostředí a umožňují zákazníkům mít náklady za energii pod kontrolou. V České republice naše služby využívá 560 000 bytů, 120 zdravotnických zařízení a 590 vzdělávacích, kulturních a volnočasových zařízení.
 

 

Veolia napomáhá rozvoji měst a obcí a nabízí soubor služeb, které efektivně a plynule reagují na měnící se potřeby, zejména v těchto oblastech:

 

 

VIZE DO BUDOUCNOSTI: ENERGIE JAKO ZÁKLAD

Předvídat sociální, technologické či environmentální změny ovlivňující rozvoj města
Zhodnotit energetická zařízení a zvýšit atraktivitu města
Využít obnovitelné a lokální zdroje energie, a přispět tak k energetické nezávislosti

 

ZLEPŠOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO KOMFORTU

Umožnit uživatelům kontrolu nad svými náklady na energie
Zajistit vyšší uživatelský komfort a vyšší energetickou účinnost
Garantovat bezpečnost a spolehlivost dodávek
Zavést dialog a efektivní komunikaci s uživateli

 

ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K ENERGIÍM 

Přispívat k rozpočtové vyrovnanosti města
Zohlednit environmentální problematiku, omezit dopady na životní prostředí
Uplatňovat a dodržovat platnou environmentální legislativu
Motivovat a podporovat uživatele při osvojování si ekologických postojů

 

kontakt

obchod@veoliaenergie.com