Dodávky utilit pro průmysl

Nabízíme dodávku a rozvod energií pro provoz a výrobu: 
> TEPLO, CHLAD, ELEKTŘINA, STLAČENÝ VZDUCH, PÁRA, PLYN, VODA

 

Průmyslovým zákazníkům nabízíme

vyhodnocení stávajícího způsobu výroby a distribuce energií a utilit u zákazníka z pohledu jejich efektivity, spolehlivosti a nákladovosti,
zpracování technického a ekonomického řešení vedoucího k optimalizaci stávajícího způsobu zajištění energií a utilit,
převzetí správy, výroby a rozvodu energií a utilit u zákazníka formou smlouvy o provozování s garancí spolehlivosti, efektivity a ceny dodávek, včetně zajištění údržby, revizí a dalších služeb nutných pro bezproblémovou funkčnost zařízení,
přehled o spotřebě energií a finanční nákladovosti,
profesionální technické poradenství a zajištění souladu s legislativou.