Dva ze čtyř křišťálových komínů za nejlepší teplárenské projekty letos získala společnost Veolia Energie. Teplárenské sdružení České republiky ocenilo její loňské ekologické akce v teplárnách v Ostravě a Přerově a rozvojový projekt v Olomouci. Tyto projekty a investice významně přispívají ke zlepšování životního prostředí.

Datum zveřejnění:
Veolia získala dvě ocenění za nejlepší teplárenské projekty roku
Dva ze čtyř křišťálových komínů za nejlepší teplárenské projekty letos získala společnost Veolia Energie. Teplárenské sdružení České republiky ocenilo její loňské ekologické akce v teplárnách v Ostravě a Přerově a rozvojový projekt v Olomouci. Tyto projekty a investice významně přispívají ke zlepšování životního prostředí.
„Investujeme miliardy do ekologizace a zahájili jsme transformaci, která bude největší v novodobé historii teplárenství. Těší nás, že to odborná komise ocenila a pomáhá nám prezentovat tyto projekty veřejnosti. Mají velký přínos pro zlepšování životního prostředí v regionech a zároveň snižují emise skleníkových plynů, o což usiluje celá EU,“ uvedl Reda Rahma, ředitel skupiny Veolia Energie v ČR.
Veolia získala ocenění za projekty snižující emise znečišťujících látek do ovzduší v Teplárně Přívoz v Ostravě a Teplárně Přerov. Obě teplárny prochází rozsáhlou ekologizací a budou mezi prvními teplárnami v ČR, které přestanou spalovat uhlí a přejdou na čistší paliva. V ostravské teplárně úspěšným ukončením projektu plynofikace kotle K4 Veolia nahradila černé uhlí koksárenským a zemním plynem a dosáhla tak výrazně nižších koncentrací emisních limitů oxidů dusíku i CO. V Teplárně Přerov nahradily původní černouhelné kotle dva nové plynové kotle s emisními koncentracemi nižšími, než požaduje legislativa. V obou případech zároveň výrazně klesnou i emise prachu a CO2.
Druhým oceněným projektem skupiny Veolia je rozšíření soustavy zásobování teplem v Olomouci. V Rezidenci Šantova v centru Olomouce, kde je 7 bytových objektů se 434 byty, byla v roce 2020 zahájena dodávka tepelné energie ze tří objektových předávacích stanic. Jedná se o horkovodní zařízení, která jsou připojena k soustavě zásobování teplem z Teplárny Olomouc. V další rezidenční čtvrti VILA PARK na západním okraji Olomouce byl vybudován a připojen k soustavě již třetí bytový blok s centrální horkovodní předávací stanicí, na kterou navazují bytové předávací stanice s využitím plně individuálního nastavení parametrů vytápění a přípravy teplé vody. Stovky bytů tak získaly komfortní teplo bez stavění nových komínů.
Pavel Kaufmann z Teplárenského sdružení ČR k Projektům roku řekl: „Když jsem se podrobně seznámil s vítěznými a nominovanými projekty, mohu bez obav říci, že teplárenství i v tak těžké době, kterou právě prochází, dokáže nadále rozvíjet moderní, ekologické a cenově přijatelné služby spojené s dodávkou tepla pro domácnosti, ale i další odběratele. Je potřeba veřejně ocenit všechny ty, kteří dokážou dotáhnout do konce nové projekty a posouvat obor dopředu.“
Do užší nominace bylo ve 4 kategoriích vybráno celkem 16 nejzajímavějších loňských projektů. Vyhlášení vítězných projektů a předání křišťálových komínů proběhlo na slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Olomouci. Od roku 2002 získalo prestižní ocenění Projekt roku již 69 teplárenských projektů. Veolia Energie ČR získala v soutěži zatím nejvíce ocenění – celkem 12.