Porucha a odstávka hlavního kotle v Olomouci neměla díky záložnímu systému a akceschopnosti zaměstnanců zásadní dopad na město. Omezené dodávky tepla a přerušované dodávky teplé vody trvaly jen 2 dny.

Datum zveřejnění:
Teplárna Olomouc zvládla poruchu rychle a s minimálními dopady na odběratele
Porucha a odstávka hlavního kotle v Olomouci neměla díky záložnímu systému a akceschopnosti zaměstnanců zásadní dopad na město. Omezené dodávky tepla a přerušované dodávky teplé vody trvaly jen 2 dny.
V neděli 28. listopadu v pozdních večerních hodinách nastala porucha hlavního kotle v Teplárně Olomouc, která zásobuje teplem zhruba 29 tisíc domácností, školy, nemocnice, firmy a další subjekty. Kotel musel být odstaven a pracovníci ihned zahájili přípravy opravy a zároveň spuštění záložního zdroje, aby výpadek ve výrobě tepla mohl být nahrazen v co největším rozsahu. Hlavní odběratelé byli informováni a zákaznici zapojeni do klientského systému dostali sms zprávu. Společnosti Veolia Energie a OLTERM & TD Olomouc také průběžně informovaly o situaci prostřednictvím webových stránek a zákaznické linky. Magistrát města Olomouce podpořil rozšíření hlavních sdělení pro obyvatele prostřednictvím sociálních sítí.
Pouze v pondělí a v úterý byly dodávky tepla omezeny o zhruba 30 procent, přičemž zdravotnická zařízení měla zajištěny dodávky v plném rozsahu. S postupným najetím a zvýšením výkonu záložního zdroje se nejprve podařilo plně obnovit dodávky teplé vody ve městě a následně ve středu i dodávky tepla. Zároveň probíhala náročná oprava kotle v nepřetržitém režimu i během nocí. Kotel se musel odtlakovat a vychladit, teprve pak mohli dovnitř lidé a postavit lešení do výšky 20 metrů, aby se svářeči dostali bezpečně k netěsnosti. Poruchu se podařilo opravit s 12hodinovým předstihem oproti plánu a ve středu odpoledne už opravený fluidní kotel zahájil kontinuální dodávky tepelné energie. Současně proto bylo možné snížit a ukončit výrobu v náhradním zdroji tepla.
„Děkuji všem pracovníkům, kteří se podíleli na zvládnutí mimořádné situace s mimořádným nasazením. Díky společnému úsilí celého týmu zaměstnanců společností Veolia a OLTERM & TD Olomouc se podařilo zajistit teplo pro město. Příčiny poruchy kotle budeme ještě vyhodnocovat a získané zkušenosti využijeme v rámci celé skupiny,“ uvedl Kamil Vrbka, ředitel regionu Střední Morava, Veolia Energie ČR.