Společnost Veolia Energie Praha odstavuje kotelnu Rohožník v Praze, o čemž byli všichni odběratelé s velkým předstihem informováni. Všem firma nabídla už v roce 2019 spolupráci při zajištění náhradního zdroje vytápění a při jednání s příslušnými úřady, současně odběratelé dostali nabídku na vybudování domovních kotelen tak, aby dodávky tepelné energie plynule přešly ze stávajícího zdroje na zdroj nový.

Datum zveřejnění:

Rohožník

Společnost Veolia Energie Praha odstavuje kotelnu Rohožník v Praze, o čemž byli všichni odběratelé s velkým předstihem informováni. Všem firma nabídla už v roce 2019 spolupráci při zajištění náhradního zdroje vytápění a při jednání s příslušnými úřady, současně odběratelé dostali nabídku na vybudování domovních kotelen tak, aby dodávky tepelné energie plynule přešly ze stávajícího zdroje na zdroj nový.

Většina odběratelů má nový zdroj tepla zajištěný. V případě „Společenství pro dům Žichlínská 1670 a 1671, Újezd nad Lesy“ však hrozí, že se ocitne bez dodávek, neboť nereagovalo na opakované výzvy a návrhy během posledních dvou let a nekomunikuje. K datu 31.12.2021 není Veolia Energie Praha oprávněna ani povinna zajišťovat dodávky tepelné energie koncovým uživatelům do lokality Rohožník.

Odběratelům v objektech Žichlínská 1670 a 1671 bude podle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu s účinností od 1.1.2022 nabídnuta dodávka tepelné energie z centrální plynové kotelny Rohožník od společnost Veolia Energie Mariánské lázně coby „dodavatele nad rámec licence“, ovšem pouze po nezbytně nutnou dobu a za podmínky, že dojde k uzavření smlouvy na 1. čtvrtletí roku 2022.

Veolia splnila veškeré povinnosti, udělala maximum pro odběratele a zajistila náhradní dodávky tepla. Nyní je na obyvatelích zmíněných objektů, zda poslední nabídku přijmou a smlouvu podepíší. Postup je koordinován s ERÚ i městskou částí Praha 20.