V současné době jsou cena a obchodní podmínky jen jedním z několika kritérií výběru dodavatele. Dnes přihlížíme v technickém vyhodnocování i k inovacím, digitalizaci či automatizaci nabízeného řešení a zohledňujeme sociální odpovědnost i finanční zdraví firmy. Své zkušenosti s prudkým rozvojem oboru budou sdílet specialisté už na konci května na konferenci eBF. Pozvání na akci přijala i naše kolegyně Ivana Zajacová.

Datum zveřejnění:

Téměř po celý týden (od 23. do 26. května) bude v Ostravě probíhat prezentační a konzultační fórum pro pracovníky nákupů jak ve firmách, tak ve veřejném sektoru. Tato konference má už téměř dvacetiletou tradici, letošní téma se nese ve znamení digitalizace a robotizace nákupu. Organizátorem akce je ostravský PROEBIZa  pozvání přijala řada zkušených odborníků z významných firem jako Siemens Energy, Amazon, Asahi, Mol Group či Penta Hospitals.

Mezi vystupujícími nebude chybět ani Ivana Zajacová, která je už čtvrtým rokem vedoucí oddělení materiálu a operativního nákupu Veolia Energie ČR a komoditním manažerem naší dceřiné společnosti Solutions and Services. Na jednom pódiu se sejde se zástupcem společnosti Škoda Auto a společně budou účastníkům sdílet své zkušenosti s dodavatelským feedbackem.

Umělá inteligence pracuje už i při nákupu

„Útvar Nákupu pracuje ve společnosti Veolia na velmi vysoké úrovni. Nákupní aktivity se v současnosti stále více rozvíjejí a zastřešují další a další oblasti. Už se tedy nejedná o čistý ‚sourcing‘ a neřešíme jen ‚contract and buy‘, ale spolupracujeme s compliance týmy, krizovými manažery, oddělením IT, právníky i finančním útvarem,“ popisuje Ivana Zajacová. 

Při každé poptávce zboží, služby či komodity je tak nutné zajistit kontrolu dodavatelů, a to jak z pohledu skutečných vlastníků a sankčních seznamů, tak i z pohledu finančního zdraví. Veolia také preferuje spolupráci s odpovědnými partnery, kteří implementují enviromentální a sociální principy a způsob řízení (ESG) a vykazují EcoVadis rating, jenž vyhodnocuje integraci a dopad závazků společenské odpovědnosti firem v podnikatelských činnostech. 

„Do všech procesů se také snažíme zapojovat moderní technologie, ať už je to stále běžnější digitalizace, či v současné době hodně zmiňovaná umělá inteligence či robotizace,“ dodává Ivana Zajacová.