Členové komise životního prostředí města Ostravy si v rámci výjezdního zasedání prohlédli Elektrárnu Třebovice skupiny Veolia. Seznámili se s procesem výroby tepla pro město i postupem modernizace a ekologizace.

Datum zveřejnění:
Městská komise životního prostředí v Elektrárně Třebovice

Komise životního prostředí je poradním orgánem rady města a mimo jiné se zabývá stavem ovzduší a dalších složek životního prostředí ve spolupráci s odborem ochrany životního prostředí magistrátu. Veolia s potěšením přijala žádost předsedy komise, aby se výjezdní zasedání komise uskutečnilo v Elektrárně Třebovice, která zásobuje teplem převážnou část obyvatel Ostravy a také nemocnice, školy, instituce a firmy.

Elektrárna Třebovice patří mezi největší energetické zdroje v ČR a v minulých letech prošla rozsáhlou ekologizací. Zástupci Veolie se proto v prezentaci pro komisi zaměřili nejen na představení elektrárny, ale také na jednotlivé etapy ekologických investic. Hlavními kroky byly odprášení, odsíření a denitrifikace. Za poslední etapu ekologizace (Ekologizace parního kotle K13) Veolia obdržela ocenění za nejlepší teplárenský projekt roku. Například množství vypouštěného prachu (TZL), který je v Ostravě bedlivě sledovaný, elektrárna razantně snížila v posledních 8 letech o 87 procent. Podobně klesly také emise oxidů síry a dusíku. V příštích letech třebovickou elektrárnu čeká další náročný úkol a to postupný odchod od využívání uhlí.

Po prezentacích si členové komise prohlédli jednotlivé části elektrárny, od zauhlování, přes kotelnu a strojovnu až po odsiřovací komplex a velín. Mimo jiné se seznámili také s tím, jak čistě a moderně v dnešní době vypadá práce topiče.