Kariéra

Skupina Veolia Energie v ČR zaměstnává více než 2 200 zaměstnanců.  Je pro nás důležité, aby naši zaměstnanci pracovali ve zdravém
a bezpečném prostředí. Zároveň usilujeme o spravedlivé a férové odměňování a rovný přístup ke všem našim zaměstnancům. V této souvislosti klademe důraz na sociální soudržnost a stabilitu. Velkou pozornost věnujeme také kvalitě sociálního dialogu s orgány zastupujícími zaměstnance, jakož i respektování diverzity, principu rovných příležitostí a boje proti všem formám diskriminace

 

> Zaměstnáváme více než 2 200 zaměstnanců.  

> Od roku 2006 jsme přijali na 245 zaměstnanců s VŠ vzděláním a více než 450 zaměstnanců se SŠ vzděláním.

> Od roku 2010 jsme umožnili 100 studentům zpracovat jejich projekt, bakalářskou nebo diplomovou práci.

> Nabízíme nadstandardní kolektivní smlouvu, mimořádné zaměstnanecké benefity a zázemí silné nadnárodní společnosti.

> Byli jsme oceněni třetím nejlepším zaměstnavatelem MSK v roce 2015

 

Podporujeme a iniciujeme angažovanost našich zaměstnanců v oblasti společenské odpovědnosti, udržitelného rozvoje a péče o přírodní zdroje.

Každý rok přispíváme našim zaměstnancům na jejich veřejně prospěšné aktivity v rámci programu MiNiGRANTY.