Společnost Veolia Energie ČR dokončila ve své Teplárně Přerov montáž nové kogenerační jednotky, která bude vyrábět elektřinu pro teplárnu a teplo pro město. Je to efektivní a ekologicky šetrný způsob výroby energie, kterým teplárna udělala další krok v procesu modernizace a nahrazení uhlí čistšími palivy.

Datum zveřejnění:
Další krok k ekologizaci Teplárny Přerov, instalovali jsme novou kogenerační jednotku
Společnost Veolia Energie ČR dokončila ve své Teplárně Přerov montáž nové kogenerační jednotky, která bude vyrábět elektřinu pro teplárnu a teplo pro město. Je to efektivní a ekologicky šetrný způsob výroby energie, kterým teplárna udělala další krok v procesu modernizace a nahrazení uhlí čistšími palivy.
„Ekologizace Teplárny Přerov úspěšně pokračuje. Součástí první etapy je kromě instalace kogenerační jednotky také výstavba nového parního kotle a horkovodního kotle na zemní plyn, na kterých intenzivně pracujeme,“ uvedl Kamil Vrbka, ředitel Regionu Střední Morava společnosti Veolia Energie ČR. Přestavba teplárny probíhá postupně za provozu a bez omezení dodávek tepla obyvatelům.
Kombinovaný způsob výroby elektřiny a tepla patří mezi nejšetrnější způsoby výroby energie. Kogenerační jednotka s vysokou účinností (přes 90 %) přemění energii obsaženou v zemním plynu na elektrickou a tepelnou energii. Jednotku tvoří pístový motor, podobný těm, které známe z automobilů, a generátor. Zařízení bude sloužit k výrobě elektřiny pro vlastní spotřebu a přebytky budou dodávány do elektrické sítě. Teplo, které při kogeneraci vzniká jako vedlejší produkt, se využije pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody města Přerov. Kogenerační jednotku o výkonu 999 kW vyrobila firma TEDOM, kompletní výstavbu zajistila společnost Veolia Průmyslové služby ČR ve velmi krátkém termínu včetně zajištění všech legislativních povolení.
Kogenerační jednotka je součástí rozsáhlé ekologizace Teplárny Přerov, v rámci které dva nové plynové kotle a dva dříve postavené kotle nahradí původní čtyři uhelné kotle s nízkou účinností. Teplárna Přerov se tak v průběhu příštího roku stane jedním ze zdrojů centrálního zásobování teplem skupiny Veolia Energie, u kterého dojde k nahrazení uhlí zemním plynem. Paralelně se připravuje stavba nové turbíny a výstavba multipalivového kotle, který bude umět spalovat tuhá alternativní paliva a biomasu. Modernizace Teplárny Přerov přispěje ke zlepšení ovzduší v regionu, významně klesnou celkové emise, zejména u oxidů dusíku a oxidu siřičitého.