V rámci nejstaršího grantového programu Nadačního fondu Veolia STARTér, Věř si a podnikej!
byla v úterý 22. listopadu v Olomouci schválena podpora pro 26 projektů. Díky tomu nově získá
práci neuvěřitelných 38 osob a dalších 21 pracovních míst se podaří udržet. Mezi schválené
projekty byla rozdělena částka 2 295 000 Kč.

Datum zveřejnění:
Rosteme s dětmi (2)
 
Nadační fond Veolia pomáhá v Moravskoslezském, Olomouckém a nově i Středočeském kraji (mimo Prahu) v rámci programu STARTér, Věř si a podnikej! především projektům z oblasti tradičních i netradičních řemesel a také společensky prospěšným projektům.
 
Největším letošním projektem se stal právě v listopadu podpořený projekt obecně prospěšné společnosti Medela-péče o seniory . Nadační fond Veolia byl již v počátcích podnikání této společnosti a otevření prvního Domova se zvláštním režimem v Ostravici. Zájem o služby domova mnohonásobně převyšoval jeho kapacitu. I proto jsme velmi rádi, že se společnosti Medela podařilo najít a zrekonstruovat nové prostory a otevřít zcela nový domov ve Frýdlantu nad Ostravicí. S hrdostí tak můžeme říct, že Nadační fond Veolia nejenže podpořil 10 nových pracovních míst, ale také přispěl k vybudování nového místa pro osoby chronicky duševně nemocné, které zde budou moci důstojně prožít své stáří.
 
S vybudováním nového domova se zvláštním režimem ve Frýdlantu nad Ostravicí úzce souvisí i další podpořený projekt, a to projekt společnosti NIDAVELER, která bude pro domov zajišťovat podpůrné služby jako praní prádla a úklid. Nově tak vznikne 6 nových pracovních míst.
 
Alternativní předškolní i školní vzdělávání tvoří velkou část projektů podpořených v rámci programu STARTér, Věř si a podnikej! Nejinak tomu bylo i na listopadovém zasedání. A jaká zařízení to byla? Lesní klub Pecka ve Frýdlantu nad Ostravicí, Lesní klub Jasánek v Krásné, Dětská skupina Waldík v Ostravě, Lesní mateřská Duhovka ve Vlčicích u Jeseníku a Lesní mateřská a základní škola Sofisa v Olomouci. Dohromady zde vznikne 15 nových pracovních míst a nespočet dětské radosti.
 
Nadační fond Veolia myslí i na stávající pracovní místa podnikatelů podpořených v nedávné době v rámci programu STARTér, Věř si a podnikej!, jejichž podnikání bylo významně ovlivněno současnou energetickou krizí či jinou mimořádnou událostí. V rámci mimořádné výzvy bylo podpořeno 13 projektů a pevně věříme, že i díky naší podpoře se podaří zachovat 21 stávajících pracovních míst.
 
Celkem bylo za dobu existence programu STARTér, Věr si a podnikej! podpořeno již 2 609 nových pracovních míst částkou téměř 124 mil. Kč.
 
www.nfveolia.cz