Zveme vás na Den otevřených dveří Teplárny Přerov!

Teplárna Přerov, kterou vlastní a provozuje společnost Dalkia Česká republika, pořádá v sobotu 13. září 2014 při příležitosti svého 50. výročí Den otevřených dveří. Využijte této jedinečné příležitosti, prohlédněte si provoz závodu a zjistěte, jak se vyrábí teplo a elektřina!

Historie Teplárny Přerov se začala psát v roce 1964 a k dnešnímu dni tento zdroj zásobuje více než 14 600 bytů a přes stovku přímých zákazníků, mezi něž patří Teplo Přerov, Precheza, PSP Technické služby, Hotel Jana či společnost Meopta. Teplo je zákazníkům dodáváno formou předehřáté páry nebo horké vody. Dalkia Česká republika provozuje v Přerově 44 kilometrů primárních sítí a desítky velkých předávacích či domovních stanic.

S postupným navyšováním počtu zásobovaných bytů a průmyslových klientů souvisel i postupný rozvoj technologie závodu. Dnes je výrobní blok teplárny vybaven dvěma vysokotlakými a dvěma středotlakými kotli, jež vyrobí 3 600 TJ tepla ročně. Kogenerační výrobu elektřiny, neboli výrobu elektrické energie a tepla v jednom cyklu, zajišťují dva turbogenerátory, vyrábějící ročně 216 GWh elektřiny. Pokud porovnáme rozsah podpůrných služeb s instalovaným výkonem, pak přerovská teplárna patří v České republice mezi špičku. Závod se neustále modernizuje, aby byl zajištěn spolehlivý provoz zařízení a splněny přísné ekologické limity.

V letošním roce tomu bude již 50 let, kdy byla Teplárna Přerov uvedena do provozu. Při této příležitosti Dalkia Česká republika připravila Den otevřených dveří. Pro veřejnost je připravena prohlídka provozu a celého areálu teplárny a prezentace technických předmětů. Nezapomněli jsme ani na mladší návštěvníky, na které čeká edukativní show Smokeman zasahuje, a děti se budou moci vydovádět na skákacím hradu a užít si i malování na tvář.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V současné době představují energetické aktivity v rámci skupiny Veolia 2,4 milionů domácností zásobovaných teplem, 76 000 provozovaných energetických zařízení a více než 450 provozovaných sítí dálkového tepla a chladu. V České republice Dalkia vyrábí a distribuuje teplo, chlad a elektrickou energii, zajišťuje dodávky průmyslových utilit – stlačeného vzduchu, dusíku atd. a zaměstnává 2 300 zaměstnanců. Díky integraci Dalkie Česká republika do skupiny Veolia vzniklo seskupení, které patří mezi dvacítku největších firem v české ekonomice.

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 187 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2013 zásobovala skupina Veolia 94 milionů obyvatel pitnou vodou, 62 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 38 milionů tun odpadů. V roce 2013 činil konsolidovaný obrat skupiny 23,4 miliard eur.

Více informací o Veolii a jejích aktivitách naleznete na adrese www.veolia.com | twitter @Veolia