Vyjádření k sítím

 

Vítejte v online formuláři pro podání žádosti o vyjádření k sítím za společnosti: Veolia Energie ČR, a.s., Veolia Energie Praha, a.s., Veolia Energie Kolín, a.s., Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o., Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., a OLTERM&TD Olomouc, a.s. Kliknutím na zvolený typ žádosti se Vám otevře vstupní formulář. Vyplněním a odesláním žádosti obdržíte vyjádření každé z uvedených společností, které ve Vašem zájmovém území působí. Již není potřeba zadávat žádosti o vyjádření pro každou společnost zvlášť. V případě zadání jiného typu žádosti než žádosti o poskytnutí informace k existenci sítí, zvolte nejprve tento typ žádosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            >> Informace o zpracování osobních údajů společností Veolia Energie ČR, a.s., najdete zde

          >  Žádost o poskytnutí informace k existenci sítí

          > Žádost o poskytnutí obchodního stanoviska/informace

          > Žádost o poskytnutí technického stanoviska/informace

          > Žádost o poskytnutí stanoviska pro účely stavebního řízení/pro Veolia Průmyslové služby ČR: pro účely souhlasu se stavbou v ochranném pásmu

          > Žádost o poskytnutí stanoviska pro účely územního řízení/pro Veolia Průmyslové služby ČR: pro účely souhlasu s činností v ochranném pásmu

         Žádost o poskytnutí stanoviska pro účely společného územního a stavebního řízení ( vyjma Veolia Průmyslové služby ČR)

          > Žádost o prodloužení platnosti stávajícího vyjádření