Vyjádření k sítím

Vítejte v online formuláři pro podání žádosti o vyjádření k sítím za společnosti: Veolia Energie ČR, a.s., Veolia Energie Praha, a.s., Veolia Energie Kolín, a.s., Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o., Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Kliknutím na zvolený typ žádosti se Vám otevře vstupní formulář. Vyplněním a odesláním žádosti obdržíte vyjádření každé z uvedených společností, které ve Vašem zájmovém území působí. Již není potřeba zadávat žádosti o vyjádření pro každou společnost zvlášť. V případě zadání jiného typu žádosti než žádosti o poskytnutí informace k existenci sítí, zvolte nejprve tento typ žádosti
 

          >  Žádost o poskytnutí informace k existenci sítí

          > Žádost o poskytnutí obchodního stanoviska/informace

          > Žádost o poskytnutí technického stanoviska/informace

          > Žádost o poskytnutí stanoviska pro účely stavebního řízení/pro Veolia Průmyslové služby ČR: pro účely souhlasu se stavbou v ochranném pásmu

          > Žádost o poskytnutí stanoviska pro účely územního řízení/pro Veolia Průmyslové služby ČR: pro účely souhlasu s činností v ochranném pásmu

          > Žádost o prodloužení platnosti stávajícího vyjádření