Vojáci a záložníci cvičili taktiku v Elektrárně Třebovice

Zvýšit schopnosti vojáků Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava a připravit se na současné hrozby, to jsou hlavní důvody nového typu výcviku, který absolvovali velitelé ostravské jednotky ve dnech 28. až 31. března 2022 v areálu Elektrárny Třebovice společnosti Veolia. Jednalo se o dlouhodobě plánované cvičení pod názvem CQB – Close Quarter Battle, odložené kvůli šíření nemoci COVID-19.

„Elektrárna Třebovice má strategický význam pro Ostravu a je poskytovatelem podpůrných služeb pro regulaci výkonů a přenosů energetické soustavy ČR. Bezpečnost je pro nás ve všech směrech na prvním místě, i proto se snažíme vyjít vstříc centrálním složkám při organizování taktických cvičení,“ uvedl Tomáš Groň, ředitel Regionu Severní Morava a Slezsko společnosti Veolia Energie ČR.

Ostravská vojenská jednotka je předurčena k řešení rizik spojených s ohrožením nebo napadením strategických objektů na teritoriu kraje. Areál třebovické elektrárny byl pro ostravské záložníky další výzvou pro zdokonalení taktických dovedností. Bezpečnostní cvičení na podobných objektech probíhala i v minulosti, jen s tím rozdílem, že úkolem byla pouze vnější ochrana, nyní se vojáci poprvé zaměřili na taktické činnosti uvnitř objektu.

„Bojová činnost se dnes neodehrává na širokých pláních, jak tomu bylo v minulosti, ale stále častěji uvnitř měst, což nám ostatně ukázal současný konflikt na Ukrajině. V rámci ochrany a obrany objektů kritické infrastruktury je aktivní záloha plnohodnotnou součástí pro tento typ úkolů. Taktické dovednosti v zastavěném prostoru považuji za jedno z nejnáročnějších, co doposud ostravští záložníci absolvovali,“ uvedl ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Medek. 

V Moravskoslezském kraji cvičí ostravští záložníci na objektech kritické infrastruktury ochranu vnějšího perimetru již od roku 2012. Při těchto cvičeních se prověřuje rovněž spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému, především s Policii České republiky.