Víte, že topná sezóna začíná již 1. září?

Zahájení dodávek tepla se blíží. Podle vyhlášky 194/2007 se vytápění zahájí po splnění podmínek daných venkovní teplotou.

Topit začínáme, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě klesne pod 13 ºC ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad 13 ºC pro následující den. Průměrnou denní teplotu venkovního vzduchu vypočteme, když sečteme venkovní teploty v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota měřená ve 21 hodin se počítá dvakrát. Součet teplot následně vydělíme čtyřmi a získáme průměrnou denní teplotu.