Veolia rozšiřuje své aktivity v Praze

Skupina Veolia koupila teplárenskou společnost Pražská teplárenská a.s. (PT) a posílí tak svoji pozici na trhu tradičních municipálních služeb v hlavním městě Praze a v České republice.  Transakci musí ještě schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Veolia teplárenskou společnost získala na základě smlouvy uzavřené se společností EP Energy (EPE). Jediným akcionářem EPE je skupina EP Infrastructure, a.s., kterou vlastní z 69% Energetický a průmyslový holding a.s. (EPH) a z 31% konsorcium globálních institucionálních investorů, které spravuje společnost Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). 
 
Tato akvizice plně odpovídá strategii skupiny Veolia ve střední a východní Evropě, kde již Veolia uzavřela řadu dlouhodobých partnerství přizpůsobených lokálním potřebám. Jde o další úspěšný krok ve strategickém rozvoji skupiny v Praze, který nám umožní propojení našich vodohospodářských a energetických aktivit, sdělil Philippe Guitard, ředitel Veolia pro střední a východní Evropu.
 
S novým vlastníkem Pražské teplárenské má hl. m. Praha již zkušenost ze spolupráce v oblasti dodávek vody Pražanům. Věřím, že nový vlastník Pražské teplárenské přinese nové investice do zlepšování teplárenské infrastruktury v Praze. Jako hl. m. Praha máme velký zájem na dlouhodobě stabilních dodávkách tepla pro pražské domácnosti a podporujeme rozvoj ekologického dálkového vytápění v Praze jako součást naší strategie „Prague Green City“, říká Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a bezpečnost.
 
Nově získaná společnost doplní akvizici Pražské teplárenské – Levý břeh (PT LPZ), která zásobuje teplem levobřežní část Prahy a kterou Veolia převzala již v roce 2016.
Pražská teplárenská a.s., provozuje nejrozsáhlejší síť dálkového tepla v České republice (550 km, 230 000 domácností). Teplem zásobuje pravobřežní část Prahy; provozní výnosy v roce 2019 dosáhly zhruba pěti miliard korun a zaměstnávala 411 lidí.   
 
Skupina Veolia je světovým poskytovatelem environmentálních služeb. S více než 179 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro vodohospodářské, odpadové a energetické hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. V roce 2019 zásobovala skupina Veolia 98 milionů obyvatel pitnou vodou, 67 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila skoro 45 milionů MWh energie a zhodnotila 50 milionů tun odpadů. V roce 2019 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 27,189 miliardy eur. 
 
Skupina Veolia v České republice působí v oblasti vodohospodářství, energetika a v oblasti využití odpadů. Celkem zaměstnává přes 6 600 lidí. Obrat skupiny v ČR za rok 2019 činil 26,7 mld. Kč. Dálkové teplo dodává 330 tisícům domácností. Pitnou vodou zásobuje 2,7 mil. obyvatel.