Veolia Průmyslové služby ČR zvyšuje komfort procesu vyjádření k existenci sítí

Veolia Průmyslové služby ČR spouští online podávání žádostí o vyjádření k  sítí. Od 14. května bude možné podat žádost pouze elektronicky vyplněním formuláře žádosti na odkazu www.vecr.cz/vyjadreni-k-sitim.

S tím souvisí elektronizace všech navazujících forem vyjádření: poskytnutí stanoviska pro účely souhlasu s činností v ochranném pásmu, poskytnutí stanoviska pro účely souhlasu se stavbou v ochranném pásmu, poskytnutí obchodního stanoviska/informace, poskytnutí technického stanoviska/informace a prodloužení platnosti stávajícího vyjádření.

Tímto krokem se společnost Veolia Průmyslové služby ČR připojuje k podávání žádostí prostřednictvím jednotného formuláře používaného v celé skupině Veolia Energie ČR. Výhodou pro žadatele tak je, že při podání jedné žádosti, obdrží vyjádření i dceřiných společností Veolie Energie ČR, které v dané lokalitě působí.

Důvodem přechodu na elektronické podání žádosti je modernizace uživatelského prostředí, zvýšení komfortu a především úspora času. Doposud bylo touto formou zpracováno na 4500 žádostí s průměrnou dobou zpracování požadavku 9 dní. V průměru se urychlilo zpracování žádostí o 7 dní.
 
Jak postupovat při podání žádosti
Formulář je přístupný přímo na odkazu www.vecr.cz/vyjadreni-k-sitim, který si žadatel může uložit do svého počítače nebo jedním klikem přes domovskou stránku www.vpscr.cz (případně www.vecr.cz).
Pro žádost o vyjádření k sítím zadá žadatel základní údaje, v mapovém okně vyznačí zájmovou oblast, potvrdí zadání žádosti a jeho požadavek je pak automaticky odeslán. Při opakovaném podání žádosti není třeba vyplnit základní údaje znova, protože je systém automaticky uloží a pomocí nápovědy žadateli nabídne. Vyplnění je jednoduché, intuitivní a rychlé. Nový formulář by měl přinést úsporu času jak žadateli, tak řešiteli požadavku. Žádosti jsou vyřízeny nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí.