Veolia Průmyslové služby ČR rozšiřuje dodávku dusíku pro OKD

Veolia Průmyslové služby ČR, člen skupiny Veolia Energie v ČR, rozšířila dodávky dusíku pro těžařskou společnost OKD. Do rozšíření stávajícího zařízení investovala 20 milionů korun. 

Veolia Průmyslové služby ČR dodává společnosti OKD plynný dusík od dubna 2014. V letošním roce došlo k navýšení objemu dodávek a prodloužení spolupráce do roku 2020. Společnost investovala do rozšíření stávajícího zařízení více než 20 milionů korun. Předpokládaná roční dodávka by měla dosahovat 41,4 mil. m3.

„Z důvodu stále se zvyšujících nároků na bezpečnost v OKD a vyšší náročnost těžby došlo k navýšení původního výkonu zařízení na výrobu dusíku z 3 000 na 4 800 m3 za hodinu. Toto výrobní zařízení je unikátní, a to jak z hlediska parametrů, tak i dodávaného množství,“ uvedl Petr Přívozník, ředitel Veolie Průmyslové služby ČR.

V hornictví se plynný dusík používá k inertizaci vzduchu, která je jednou z nejúčinnějších metod prevence a likvidace samovznícení uhlí v důlních prostorách. Inertizace přispívá především k bezpečnosti práce, jež je zásadní prioritou také pro skupinu Veolia v České republice.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. 
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com    
 
(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.