Veolia na burze práce a vzdělávání v Olomouci

Skupina Veolia se prezentovala na letošní Burze práce a vzdělání na Výstavišti Flora v Olomouci 22. října. Společně se zde představilo pět desítek nejvýznamnějších zaměstnavatelů olomouckého regionu a téměř tři desítky středních a vysokých škol.


Stánek soutěž olomouc

Stánek soutěž olomouc2

„Prezentovali jsme firmu i skupinu obecně a při přímé komunikaci s uchazeči o zaměstnání na stánku jsme je informovali o aktuální nabídce otevřených pozic. Byly to dělnické pozice se zaměřením na elektro a oblast strojní. Dále jsme distribuovali mezi návštěvníky letáky s odkazem na naše kariérní stránky s aktuální nabídkou pozic,“ popsala Erika Prudilová z útvaru lidských zdrojů společnosti Veolia Energie ČR.

Na burzu každým rokem míří lidé, kteří hledají práci nebo chtějí změnit kariéru, letos však převažovali žáci a studenti, kteří si vybírají směr svého budoucího studia. Mezi účastníky byli i rodiče mapující si perspektivní obory pro své děti a zájem na trhu práce. Akci pořádal Úřad práce ČR, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Prezentující se firmy a instituce využily veletrh také k vzájemné informovanosti.  Zástupci olomouckého úřadu práce se zajímali mimo jiné o aktuální informace ohledně Nadačního fondu Veolia. Zástupci škol si ověřovali možnosti firem ohledně zajištění průběžných praxí při studiu, apod.

„Pro žáky jsme měli připravenu soutěž, která byla součástí celo-veletržní soutěže. Žáci u nás v průběhu dne plnili soutěžní úkol. Cílem bylo vysoutěžit si správnými odpověďmi na otázky z oblasti teplárenství teplo z naší teplárny. Při té příležitosti jsme jim zábavnou formou vysvětlovali základní koloběh tepla odběratel - teplárna. Do veletržního slosování výherců jsme za společnost přispěli třemi věcnými cenami, které jsme studentům také sami předali,“ doplnila Erika Prudilová.

Burza bývá tradičně otevřená široké veřejnosti, vstup pro návštěvníky je zdarma a zahrnuje i poradenství. Zájemci se mohli informovat nejen o nabídkách volných míst, ale také o rekvalifikacích nebo možnostech práce v zemích EU.