Veolia Komodity slaví úspěch v tendru Správy železnic

Dceřiná společnost skupiny Veolia Energie zvítězila v dalším tendru na dodávky elektřiny. V příštím roce tak zajistí elektrickou energii pro 529 železničních nádraží a dalších objektů v celkovém ročním objemu 280 milionů korun.
 
“Letošní rok je pro Veolii Komodity velmi úspěšný a to navzdory krizovému období. V únoru jsme v rámci výběrového řízení zvítězili a prodloužili spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a nyní jsme do svého portfolia nově zařadili také Správu železnic, jednoho z nejvýznamnějších klientů na českém energetickém trhu“ uvádí Reda Rahma, ředitel Veolia Energie.

Díky úspěchu ve výběrovém řízení, zajistí Veolia Komodity v příštím roce dodávky elektrické energie pro vlaková nádraží napříč Českou republikou. Jedná se o více než 500 subjektů různé velikosti - od pražského hlavního nádraží po menší objekty v obcích. Celkový objem dodané elektrické energie bude činit 177 GWh, což je zhruba roční spotřeba elektrické energie 90 000 českých domácností. Jen samotné hlavní nádraží má spotřebu jako velký výrobní závod z oblasti automobilového průmyslu.

Nejlepší nabídka

Výběrové řízené proběhlo formou online aukce na pražské energetické burze Power Exchange Central Europe (PXE), která je nejvýznamnějším subjektem tohoto typu v regionu. On-line aukce jsou u výběrových řízení významných objemů elektrické energie již standardem. Na základě zadání Veolia Komodity detailně zpracovala podklady pro aukci, zejména návrh hodnoty násobícího koeficientu, který byl určující pro stanovení vítězné nabídky. Zajímavostí je, že samotná aukce trvala pouze 12 minut, přičemž poslední dvě minuty byly vyhrazeny pro závěrečné nabídky násobícího koeficientu.

“K vítězství nám pomohly zkušenosti a hlavně souhra prodejního a nákupního týmů. Právě díky skvělé interní spolupráci a optimalizaci našeho portfolia, jsme byli schopni nabídnout tak výhodnou nabídku,“ vysvětluje Pavel Luňáček, ředitel společnosti Veolia Komodity.

V rámci výběrového řízení musela Veolia Komodity splnit také řadu podmínek. Například fakturace velkého množství odběrných míst musí být řešena pomocí systému Faktura 24 a datového souboru, který je importován přímo do účetního systému zákazníka.

Osvědčené postupné nákupy

Správa železnic již řadu let využívá systém postupných nákupů elektrické energie. Zákazník tak v průběhu roku nakupuje elektřinu dle aktuálních cen na energetické burze a diverzifikuje riziko špatné volby nákupu. Výsledná cena je totiž váženým průměrem všech realizovaných nákupů.

Veolia Komodity tento způsob nákupu elektrické energie umožnuje nejen velkým institucím, ale i středním firmám od ročního objemu jedné gigawathodiny, tedy přibližně jednoho milionu korun.

Unikátní postavení na trhu

Veolia Komodity je součástí skupiny Veolia Energie, předního českého výrobce a dodavatele tepla a elektrické energie a prvního nezávislého provozovatele sítě chladu na českém trhu.

“Jsme flexibilní a zároveň můžeme těžit z výhod silné skupiny Veolia Energie. Díky tomu se nám podařilo vybudovat opravdu unikátní postavení na českém energetickém trhu a velmi efektivně oslovovat velké státní instituce, průmyslové podniky i střední výrobní závody,” shrnuje důvody úspěchu Pavel Luňáček, ředitel společnosti Veolia Komodity, která ročně dodává více než 3 TWh energií.