Veolia Energie zavedla preventivní opatření proti šíření koronaviru

Skupina Veolia Energie ČR musí ochránit nejen své zaměstnance, ale také zajistit plynulost dodávek tepla pro nemocnice, úřady, školy, firmy a obyvatele. Proto v minulých dnech spustila preventivní opatření v souladu s vlastní interní směrnicí "Epidemický plán" řešící preventivní i krizová opatření pro případ vyhlášení krizového stavu.

„Tato opatření jsme konzultovali s Ministerstvem zdravotnictví a Krajskou hygienickou stanicí. Jedná se zejména o zvýšenou frekvenci úklidu úklidovými prostředky s vyšším dezinfekčním účinkem, distribuci dezinfekčních prostředků na ruce do společných prostor.

Apelujeme na zaměstnance, aby se chovali zodpovědně a dodržovali pravidla hygieny. Informujeme zaměstnance o rizicích spojených s cestováním a omezili jsme služební cesty zaměstnanců,“ uvedl Dalibor Pyš, manažer BOZP společnosti Veolia Energie ČR.

Firma se také snaží zajistit dostatečné množství filtračních masek pro vlastní potřeby z provozních důvodů, ale i pro možnou zvýšenou potřebu v následujícím období. Cílem je zabránit šíření nákazy, ochránit zaměstnance a zajistit plynulost dodávek tepla a elektřiny odběratelům v oblastech, kde Veolia Energie působí, a to i v případě zhoršení epidemiologické situace.

Vedení průběžně sleduje informace o vývoji situace kolem nového koronaviru z příslušných ministerstev, Krajské hygienické stanice a z krizových štábů v jednotlivých regionech. Dodávky tepelné energie v současné době nejsou ohroženy.

Dočasné přerušení osobního styku s klienty v rámci zákaznických center VEČR.
Pro kontakt využijte prosím výhradně bezplatnou telefonní linku 800 800 860 nebo email 
info@veoliaenergie.cz