Veolia Energie se zaměřila na bezpečnost a zdraví

V září společnost Veolia Energie už tradičně pořádá Týden zdraví a bezpečnosti. Ten letošní proběhl kvůli proti-koronavirovým opatřením v menším rozsahu, ale o to intenzivněji připomněl důležitost prevence a odpovědnosti. V Olomouci v rámci Týdne bezpečnosti uspořádali navíc cvičení hasičů.

V týdnu od 14. do 18. září si zaměstnanci na jednotlivých závodech v menších skupinkách prodiskutovali pracovní úrazy a jejich příčiny, se zástupci vedení probrali vývoj ukazatelů úrazovosti a nemocnosti v regionech i ve skupině Veolia, připomněli si zásady první pomoci a hlavně důležitost odpovědnosti každého pracovníka vůči sobě i svému okolí. Vedoucí měli za úkol zdůraznit, že i když se v současnosti potýkáme s důsledky trvající pandemie COVID-19, nesmíme ztratit ze zřetele situaci v BOZP. Dlouhodobě se v provozech v ČR daří držet nízkou úroveň četnosti a závažnosti pracovních úrazů i díky tomu, že Veolia věnuje velkou pozornost prevenci, osvětě a zlepšování pracovních podmínek. Stále je však nutné připomínat si důležitá pravidla a jejich uplatňování v každodenní praxi.
 

V Olomouci měli zaměstnanci navíc možnost zúčastnit se působivého taktického cvičení hasičů v areálu špičkové výtopny. Začalo simulovaným únikem těžkého topného oleje při stáčení z cisterny do zásobní nádrže a následným požárem. Tři hasičská auta dorazila za 7 minut od zavolání. Zároveň probíhala evakuace přítomných tří desítek zaměstnanců a policisté začali evakuovat nedalekou ubytovnu. Cílem cvičení bylo prověřit nejen rychlost evakuace zaměstnanců, ale i připravenost provozního personálu na případný požár a spolupráci s velitelem zásahu. Prověřoval se rovněž vodní monitor, jeho dostřik a účinnost při ochlazování nadzemních zásobníků. Hasičský Záchranný sbor Olomouckého kraje předvedl profesionální zásah a zaměstnanci společnosti Veolia Energie si vyzkoušeli, co všechno obnáší krizová situace a co je potřeba ještě zlepšit. Hasiči možnost cvičení uvítali, průmyslové areály totiž skýtají různá specifika, na která se tak mohou lépe připravit.